TÜBİTAK 4004 Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi

TÜBİTAK 4004

Projedeki faaliyetler tasarlanırken, öğrencilerin seviyelerine uygun, doğadaki bilgiyi, bilginin doğasını ve bilimsel bilginin değerini fark edebilecekleri, etkileşimli uygulamalarla eğlenerek öğrenebilecekleri, etkinlik temelli, farklı disiplinler ile entegre edilmiş etkinliklerin, doğa incelemelerinin, astronominin, sanatın, sporun ve bilişim teknolojilerinin de yer aldığı sistematik bir bilim okulu tasarlanmıştır. Bireysel farklılıkları, sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeyleri ne olursa olsun bütün öğrencilerin bilim, doğa ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi ve eşit şartlara getirilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin,

– Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,
– Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,
– Bilimin doğasını; fen, teknoloji, doğa ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
– Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,
– Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak
– Zihinlerindeki bilim ve bilim insanı algısını olumlu yönde değiştirmek de bu projenin alt ve genel amaçları içerisinde sayılabilir.

Bunun yanında Tübitak 4004 projelerinin genel hedeflerinden olan aşağıdaki amaçlara uygun bilimsel etkinliklerin proje içerisinde bulundurulmasına özen gösterilmiştir.

– Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
– Öğrencileri izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
– Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
– Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
– Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek,
– Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

tubitak4004 projesi

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
Yürütücü: Dr. Satı CEYLAN
@kirsaldankozmosabilim