TÜBİTAK 4004 Kaşifler Mavinin ve Yeşilin İzinde Projesi

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Projemizde özel yetenekli öğrencilerin su ve orman ekosisteminin yapısını, su ve orman kaynaklarının çevre ve insan açısından önemini kavrayarak su ve ormana yönelik çevresel sorunları öğrenmeleri ve bu sorunlara çözüm bulmaları, su ve ormanın sanata, edebiyata, kültürümüze yansımalarını fark etmeleri, su ve ormandan esinlenerek sanatsal çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen projemizde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bahçelievler Belediyesi, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ,Su Vakfı ve Bağcılar Belediyesi ile işbirliği yapılmıştır.

Projemizin hedef kitlesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde 6. sınıfa başlayacak üstün yetenekli öğrencilerdir.

TUBİTAK 4004 Projesi | Kaşifler Mavinin ve Yeşilin İzinde
Proje Yürütücüsü : Dr. Yakup AYAYDIN

Proje web sitesi: