TÜBİTAK 4004 İklim Değişikliğinde Yeşil Adımlar

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen ‘’İklim Değişikliğinde Yeşil Adımlar’’ başlıklı projemiz yatılı bölge ilköğretim okulları 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine küresel problem olan iklim değişikliği konusunda farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.
Katılımcıların etkinlik süreci boyunca (5 gün) konaklama, yemek ve etkinlik alanlarına ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Projenin amacı, “farklı seviyelerdeki ortaokul öğrencilerine iklim değişikliği hakkında eğitimler vererek küresel ısınmanın etkileri üzerine düşünmelerini ve konuyu kavramalarını sağlayarak sürdürülebilir bir dünyaya için gerekli tutum ve davranış değişikliklerinin teşvik edilmesini amaçlanmıştır” şeklinde belirlenmiştir.
Projede Erzurum iline bağlı 3 farklı ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) 6. ve 7. sınıf öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir. Seçilen öğrencilere çeşitli bilimsel, sanatsal ve doğa faaliyetleri ile;
  • Küresel iklim değişikliği nedir?
  • Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerinde ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir?
  • Ortaya çıkan bu sorunlar ile nasıl mücadele edilebilir?
  • Ormanların ve diğer bitki örtüsünün küresel ısınmanın önlenmesine yönelik katkıları nelerdir?
  • Türkiye bu değişimden nasıl etkilenecek? Bireysel ve toplumsal alınabilecek önlemler nelerdir?
gibi soruların cevaplarının verilmesinin onların merak duygularını geliştireceği, bilimsel bilgiye ulaşma isteklerini harekete geçireceği ve böylece tüm canlılar için önem arz eden iklim değişikliği konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturulabileceği düşünülmektedir. Planlanan eğitimler sonucunda öğrencilerin ekolojik vizyonu ve bilimsel düşünme becerilerinin gelişeceği beklenmektedir. Aynı zamanda eğitime katılan öğrenciler eğitim alamayan arkadaşlarına öğrendiklerini anlatarak çarpan etkisi oluşturup bilginin daha fazla kitleye ulaşmasına katkıda bulunacaklardır. Bu eğitimle çevreye karşı duyarlı doğa dostu bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Aslıhan ESRİNGÜ

Proje Detayları : http://idya.atauni.edu.tr