TÜBİTAK 4004 “Güzel Atlar Ülkesinde Doğaya Bilimsel ve Kültürel Bir Yolculuk” projesi

GÜZEL ATLAR ÜLKESİNDE

DOĞAYA BİLİMSEL VE KÜLTÜREL BİR YOLCULUK

Etkinlik tarihleri       : 16-22 Haziran 2019

Başvuru tarihleri      : 15 Mart 2019- 30 Nisan 2019

Proje web sayfası      : https://guzelatlarulkesindebilim.weebly.com/

Proje Yürütücüsü     : Mahbup Ela Yalçın (Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi)

Proje Ortakları         :

  • Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi (Yürütücü Kuruluş)
  • Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Gazi Üniversitesi

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  • Kapadokya Üniversitesi
  • Kapadokya Teknoloji Transfer Ofisi
  • Nevşehir Belediyesi
  • Tarım ve Orman Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğü Nevşehir Şube Müdürlüğü

“Güzel Atlar Ülkesinde Doğaya Bilimsel ve Kültürel Bir Yolculuk’’ projesi; TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2018 yılı II. çağrı döneminde 218B144 proje numarası ile desteklenmektedir.

AMAÇ

Proje; milli parklara, doğal alanlara, sucul ve karasal ekosistemlere sahip, çeşitli bitki ve hayvan türleri arasında endemik türleri de bulunduran önemli bir turizm bölgesi olan Kapadokya’da atölye, saha çalışması ve gökyüzü gözlem etkinlikleri ile yürütülecektir.

Projenin Kapadokya’da gerçekleştirilmesinin önemi ise; Kapadokya bölgesinin, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölge olmasındandır. UNESCO’nun da dikkatini çeken Kapadokya, “Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya’nın Kayalık Alanları” adıyla Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi’ne alınmış olup ülkemizde bu listede bulunan 9 yerden biridir. Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı da yer almaktadır.

Bu projede, doğanın işleyişi hakkında temel bilgilere sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek, doğaya karşı olumlu davranış ve tutumları olan, bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, bilimsel bakış açısıyla bakabilen; yenilikçi, girişimci üretim odaklı becerilere sahip, anlamlı öğrenen öğrenciler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

HEDEF KİTLE

Projenin hedef kitlesi, Nevşehir ili merkez ve ilçelerinde farklı okullarda, örgün eğitime devam eden öğrenciler ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ve Suriyeli öğrencilerden seçilecek olan 6. 7. 8. sınıf 34 ortaokul öğrencisidir. Bu 34 öğrencinin, 17’si Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden üstün yetenekli ve özel yetenekli öğrenciler, 17si de Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı diğer okullarda öğrenim gören öğrencilerdir.