TÜBİTAK 4004 Görünmeyen Dünyada Yolculuk 2: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi

TÜBİTAK 4004 Görünmeyen Dünyada Yolculuk 2: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi
Projenin amacı; nanobilim ve nanoteknoloji konularına fen lisesi öğrencilerinin ilgisini çekerek bilgi ve farkındalık kazandırmak, öğrencilerin temel bilimlere ilgilerini arttırmak, bilimsel kavram ve süreçleri daha iyi anlamalarına, temel bilimlerin temel prensiplerinin bu bağlamda nasıl işlendiğini fark edip günlük hayat ile ilişkilendirmelerine, merak ve ilgi ile olaylara yaklaşmalarına, araştırma ve sorgulamanın önemini kavramalarına, bilim ve teknoloji alanında meslek seçimlerinde bilinçli ve toplumda duyarlı birer birey olmalarına yardımcı olmaktır.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yasemin TURHAN

Etkinliklerimiz
Makro-Nano Oyunu
Deneye katılıyor musun? Oyunu
Doğa benim deneysel materyalim
Nano yarışlar
Sol Jel yöntemi ile Nano Malzeme Sentezi
Nano zeta-sizer ile nano tanecik boyut ölçümü
Suyla savaşan bir süper kahraman (Süperhidrofobik yüzeyler)
Nano boyutta doğanın fotoğrafını çekme
Spin-coater yöntemi ile nano boyutta kaplama ve karakterizasyon
Gözümüzün göremediği boyutları ölçebilme
Mikroplara karşı nano mücadele
FTIR cihazı ile nano boyuttaki organik moleküllerin yapısını belirleme
Mikro ve nano taneciklerle renk giderimi
Polimerler ve hidrojel sentezi
DNA’nın izolasyonu
BÜBTAM teknik gezisi
Oryantiring ile doğada nanoyu aramak
SEM fotoğrafları sergisi
BAŞARI ÖYKÜSÜ: Prof. Dr. Metin BALCI ile söyleşi

HEDEF KİTLE
Projenin hedef kitlesi not ortalaması 2.5’in üzerinde olan üniversitemiz kimya bölümü lisans öğrencileri (10) ile TEOG sınavında 470-500 puan alarak Balıkesir/Kilis ili ve ilçelerindeki fen liselerinde eğitimlerine devam eden (50) toplamda 60 seçkin öğrencidir.

Projenin Yürütüldüğü Kurum: Balıkesir Üniversitesi

Uygulama Yeri: Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Tarihi: 17-22 Temmuz 2019