TÜBİTAK 4004 Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya

TÜBİTAK 4004 Projesi

Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya – TÜBİTAK 4004 Projesi

Son zamanlarda Türkiye’de astronomi, uzay bilimleri ve havacılık açısından önemli çalışmalara imza atılmıştır. İnsanlar, doğası gereği yaşadığı evreni anlayıp yorumlamak ister. İlkokul seviyesindeki çocuklar bulunduğu yaş dönemi gereği sorular sorar, zihinlerindeki problemlere cevap ararlar. Doğru bilgiye ulaşmalarının temel adımı da onları eğiten ve öğrenme ortamlarını hazırlayan öğretmenlerden geçmektedir.
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı illerinden seçilen 60 sınıf öğretmenine belirli bir program kapsamında alanında uzman eğitmenlerin uyguladıkları etkinliklerle yaparak-yaşayarak ve gözlem yaparak keşfetmelerine olanak sağlayıp astronomi, uzay bilimleri, havacılık alanlarında öğrencilerinin ilgisini arttırmak; bu alana ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham vermek ve gökmenlerin yetişmesine vesile olmaktır.

Projenin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan devlet okullarında ya da özel okullarda aktif olarak görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.

TÜBİTAK 4004 kapsamında hazırlanan “Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya” projesi, 22-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Detay ve Başvuru:
https://mavibilyedenuzaya.wordpress.com