TÜBİTAK 4004 Geleceğin Bilim İnsanları ile Doğaya Yolculuk

Bilim Okulları
TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 Geleceğin Bilim İnsanları ile Doğaya Yolculuk Projesi
ÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsaminda MERSİN Silifke Bilim ve Sanat Merkezi olarak “Geleceğin Bilim İnsanları ile Doğaya Yolculuk” isimli projemiz desteklenmeye uygun görülmüştür. Proje kapsaminda Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören 6.,7. ve 8. sınıf özel yetenekli 40 öğrencimize 6 gün boyunca alaninda uzman akademisyenler ve öğretmenler tarafindan eğitim verilecektir. Etkinlikler 07.09.2020- 12.09.2020 tarihleri arasındadır. Katılımcıların konaklama,yemek-iaşe ücreti proje kapsamında karşılanacaktır.

Anadolu’nun eşsiz tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan Mersin’in Silifke ilçesi ve çevresi, tarihi doku ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan tabiat harikalarıyla örülü muhteşem bir coğrafyadır. Bir tarafta ülkemizin güneyinde bulunan, sıcak iklimde yaşayan canlıları barındırırken, diğer taraftan Toros dağlarındaki biyoçeşitliliği içine alan geniş bir alan olup, ülkemizin endemizm oranı en yüksek bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Bu bölgede gerçekleştirilecek projenin amacı, teknolojik dünyanın etkisinde kalan, yaşadıkları kentlerde doğayla bağlantısı az olan üstün yetenekli öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla doğayı tanıması, doğaya karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri, doğa ile bilim arasındaki işlevsel bağlantıyı anlamaları, doğayı korumaya yönelik problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve elde ettikleri kazanımları gittikleri ortamlarda yaygınlaştırmalarıdır.

Proje kapsamında amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için alanında uzman eğitmenler tarafından kullanılacak modern öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak, kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak içerikte Doğa, Bilim, Fen, Teknoloji ve Sanat ile ilgili konuları kapsayan etkinlikler uygulanacaktır. Etkinlikler gezi-gözlem, saha çalışmaları, deneysel uygulamalar, sanatsal ve sportif faaliyetler, atölye ve grup çalışmaları şeklinde yapılacaktır. Böylece disiplinler arası etkileşim sağlanarak, uygulamalı şekilde, yaparak, yaşayarak, günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmeleri sağlanacaktır.

Projenin hedef kitlesini belirli kriterlere göre seçilen Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf özel yetenekli 40 öğrenci oluşturacaktır. Proje sonucunda doğa bilincinin artacağına, disiplinler arası bakış açısı kazanacaklarına, bireysel yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunacağına ve bilime bakış açılarının olumlu yönde değişeceğine inanılmaktadır.

Proje etkinliği 07.09.2020 -12.09.2020 tarihleri arasında Silifke ve çevresinde farklı doğa ortamlarında, Silifke Bilim ve Sanat Merkezinde, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Taşucu Öğretmenevi fiziki mekanlarında gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama, yemek-iaşe ücreti proje kapsamında karşılanacaktır.

Proje Yürütücüsü
Biyoloji Öğr. Esra ZAİM AKIN

https://xn--geleceinbiliminsanlariledoayayolculuk-26eu82e451dja.weebly.com