TÜBİTAK 4004 Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen – Öğren – Keşfet

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Prof. Dr. Hatice ÖZENOĞLU yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen – Öğren – Keşfet” isimli projemiz TUBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmektedir. Proje Aydın ili Efeler ilçesinde iki dönem halinde 12 gün boyunca gerçekleştirilecek olup; bütüncül düşünüldüğünde ülke ekonomisi ve eğitimi için özgün ve artı değer üretmesi, ürettiği değerin eğitimin ve ekonomin sürdürülebilirliğine katkı sunması hedeflenmektedir.

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğretim ders programının kazanımlarını dikkate alarak, disiplinlerarası öğrenme ortamında, anlatım, tartışma, deney, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, proje tabanlı öğrenme, örnek olay ve problem çözme gibi yöntemleri kullanarak, öğrencilerin çevre, mekân, arkeoloji, gökbilim ve enerji temalarında birebir etkileşimini sağlamak; bilimsel, yenilikçi, eleştirel, yansıtıcı, işbirlikli, metabilişsel, analitik düşünme becerilerinin ve sosyal becerilerinin yanı sıra değişim ve sürekliliği algılama, gözlem, kanıt kullanma, karar verme, harita okuryazarlığı, konum analizi, mekânı algılama, iletişim, iş birliği, öz denetim, problem çözme, sosyal katılım, takım çalışması, zaman ve kronolojiyi algılama becerilerini de geliştirmek; ayrıca, biyolojik çeşitlilik, karbon ayak izi, kültürel mirasımız, Türk İslam Alimleri ile ilgili bilgi ve kavrayışlarını arttırarak farkındalık uyandırmaktır.

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Hatice ÖZENOĞLU

TÜBİTAK 4004 Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen – Öğren – Keşfet
Proje Detayları : https://sites.google.com/view/eglen-ogren-kesfet/ana-sayfa