TÜBİTAK 4004 Ekokent İznik / İznik Gölü ve Çevresinin Ekolojik ve Kültür Varlıklarını Öğreniyorum

TÜBİTAK 4004
Ekokent İznik / İznik Gölü ve Çevresinin Ekolojik ve Kültür Varlıklarını Öğreniyorum

TÜBİTAK 4004- Ekokent İznik /İznik Gölü ve Çevresinin Ekolojik ve Kültür Varlıklarını Öğreniyorum

Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan projemiz 17-21 Ekim 2022 tarihlerinde İznik DSİ tesislerinde konaklamalı olacak şekilde planlanmıştır. İznik ilçemizdeki Göllüce Mahallesi, Çakırca deresi mevkii, Ayosofya Müzesi, İznik Meslek Yüksek Okulu, Katırcıini Mağarası, İznik göl kıyısı , bazilika sualtı kazıalanı, DSİ tesisleri bahçesi ve çok amaçlı salonunda gerçekleştirilecek uygulamalı ve eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin hem kalıcı öğrenmeleri desteklenecek hem de doğayla ilgili bilimsel kavramlarla tanışmaları sağlanacaktır. Toplamda 5 gün sürecek olan projemizde 25 farklı etkinlik planlanmıştır.

Projenin amacı; İznik Gölü ve çevresinin ekolojik ve kültürel yapısının lise öğrencileri tarafından öğrenilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, İznik gölü ve çevresindeki farklı ekosistem örneklerinin ve bölgenin biyoçeşitliliğinin öğrenciler tarafından incelenmesi sağlanacaktır. Güncel çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri İznik özelinde çeşitli etkinlik, atölye ve gözlemlerle açıklanacaktır. Öğrencilerin çevre duyarlılıklarının ve ekosistemi oluşturan çeşitli öğelerin kültürel varlıklar üzerindeki etkilerinin neler olduğu hakkındaki farkındalıklarının arttırılması sağlanacaktır.

Projenin hedef kitlesi, Bursa ilinde öğrenim gören toplam 30 (15 kız +15 erkek) 10.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Proje sonucunda katılımcıların İznik Gölü ve çevresinin çevresel sorunlarını yerinde incelemeleri, bu sorunların çözümüne ve biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin öneri üretmeleri beklenmektedir. Biyolojik çeşitliliğin üzerindeki baskı unsurlarının neler olduğu ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan unsurlar hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi olmaları projenin diğer bir beklenen sonucudur. Seçilen bölge örneğinden hareketle, ekosistemdeki doğal döngüler içinde insanın konumu ve etkisi üzerinde durulmaktadır. Ekosistemi oluşturan öğelerin, yapı ve işlevlerindeki tamamlayıcı ilişkilerin, doğal ortamlardaki işleyişin ve düzenin farkına varılmasına, kültürel varlıkların önemi ve korunması gerekliliğine, bununla birlikte çevrenin bir bütün olarak algılanmasına çaba gösterilecektir. Bu projenin çevresel yönetim boyutu ile sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.

Projedeki temel amaç; Bursa’ da yaşayan ortaöğretim öğrencilerine İznik Gölü’nü, havzasını ve çevresini yerinde ziyaret ederek biyoçeşitliliği tanıtmak, biyoçeşitliliğin önemini kavratarak İznik Gölü ve havzası özelinde incelemelerde bulunmasını sağlamaktır. Aynı zamanda İznik tarihini ve kültür varlıklarını tanımalarını sağlamak projenin bir diğer önemli amacıdır. İznik Gölü ve havzasının bir nevi açık doğa ve tarih müzesi olması, projede hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayan önemli bir araç olacaktır. Biyoçeşitliliğin, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının gelecek nesillerin devamlılığı için ne kadar önemli olduğunu öğrencilere kavratmak bu nedenle çok önemlidir. Bu proje, öğretmenlerin biyoçeşitliliği ve kültür varlıklarını koruyabilen nesiller yetiştirmesine olanak sağlayacak önemli bir basamak oluşturacaktır. Öğrencilere içinde yaşadıkları doğanın bir parçası olduklarını öğretebilmek ve doğa eğitimleri ile sosyal becerilerini geliştirmek, bilime duyarlı doğa gönüllüsü gençler yetiştirmek de projenin bir diğer önemli basamağıdır. Bu amaçlardan yola çıkarak eğitime katılan öğrencilerin merak, araştırma, sorgulama duygularını tetiklemek, doğa sevgisi ve doğa bilinci kazanmalarını sağlamak, onlara doğaya uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak bu projenin hedefleri arasındadır.

Proje 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır. Proje hedef kitlesi, Bursa ilindeki liselerde Haziran 2022 eğitim öğretim yılında 9. Sınıfı bitirip 10. Sınıfa geçmiş öğrencilerdir.

Katılımcılar farklı okullardan 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 asil ve 30 yedek öğrenci olarak belirlenecektir. Katılımcı başvuruları velileri tarafından https://ekokentiznik.wordpress.com adresinden dijital olarak 01-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Proje Yürütücüsü
Hatice GÜNDENK