TÜBİTAK 4004 Eğlenerek Öğreniyorum, Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı-3

Gaziantep ilinde ilk kez TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında ilköğretim öğrencilerine ve fen bilimleri öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen birinci ve ikinci projemizin devamı niteliğinde olan üçüncü projemiz gerçekleştirilecektir.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Eğlenerek Öğreniyorum, Gaziantep Doğa ve Bilim Kampı-3” başlıklı proje 24-29 Haziran 2019 tarihleri arasında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 7. ve 8. sınıfta öğrenimlerine devam eden öksüz ve yetim öğrencilere ve fen bilimleri öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenecektir.

40 öğrenci ve 10 fen bilimleri öğretmenleriyle birlikte 6 gün gerçekleştirilecek projede katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve promosyon giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Projenin amacı Güneydoğu bölgesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi kullanarak öğrencilerin bilimsel farkındalık ve merak düzeylerini arttırmak, bilimsel süreç becerilerine ve bilime karşı tutumlarını geliştirmek, yaparak ve yaşayarak anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

Yapılması planlanan etkinlikler sayesinde, öğrencilerin ileriki yaşamlarında ve eğitim hayatlarında araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, yaratıcı, özgüvenli ve bilime karşı olumlu tutumlara sahip bireyler olmaları hedeflenmektedir. Özellikle saha gezileri ve aktif öğrenmelerle doğaya, hayvana ve diğer canlılara karşı küçük yaşlardan itibaren farkındalık yaratarak bilinçli birer birey olmaları amaçlanmaktadır. Projenin tüm etkinlikleri Gaziantep il sınırları içinde yer alan kurumlarda gerçekleşecektir.

Gaziantep il milli eğitim müdürlüğü adına proje yürütücüsü Dilek KARACA, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ve öğretmenleri, TÜBİTAK, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden öğretim üyeleri, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gezegen Evi ve Bilim Merkezi, Ekolojik Bina, Hayvanat Bahçesi, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Dülük Baba ve Tabiat Parkı, Zeugma Mozaik Müzesi destekleriyle proje 2019 Haziran ayında gerçekleştirilecektir.

Proje hakkında detaylı bilgi ve başvuru şartlarına gaziantepdogavebilimkampi.com adresinden ve Gaziantep İl milli eğitim müdürlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.