TÜBİTAK 4004 Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla!

DOĞADA BİLİMİ KEŞFET HAYALLERİNİ KODLA

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Konya Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Osman KAYNAR yürütücülüğünde hazırlanan “Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla!” isimli projesinin TÜBİTAK tarafından 2018-2019 çağrı döneminde desteklenmesine karar verilmiştir.
Projede okul dışı öğrenme ortamlarında ve doğada doğrudan yansıtıcı bilim öğretimi destekli etkinlikler kullanarak öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlamak ve onların bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak temel amaç olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu alanlardaki farkındalıklarının artırılması ve yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayarak, kodlama dilinin önemini bilen, işlemsel düşünme becerisi kazanmış, bilime meraklı, eğitim hayatında ve sosyal çevresinde arkadaşlarına rol model olabilecek, ülkesine faydalı bilim okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Projede, öğrencilerin aktif rol alacakları, onların kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere yer verilmiştir.

Projenin hedef kitlesini Konya’da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün sevgi evlerinde kalan ortaokul öğrencileri ile Konya’da Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır.

23 Haziran – 3 Temmuz 2019 tarihleri arasında Konya Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda yapılacak bilim kampında öğrencilerimiz, alanında uzman eğitmenler gözetiminde doğada yapacakları farklı etkinliklerle bilimin doğasını yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklardır. Bunun yanında algoritma ve kodlama konusunda verilecek uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin teknoloji kullanımı ve kodlama konusunda yaratıcı becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konya Müzeler Müdürlüğü ve Konya Bilim Merkezi işbirliği ile yürütülecek proje hakkındaki duyuruları www.hayallerinikodla.net sayfasından takip edebilirsiniz.