TÜBİTAK 4004 Doğanın Sanatla Stemi 2

Doğanın Sanatla Stemi-2

Doğanın Sanatla STEMİ projesinin amacı fen, teknoloji, matematik ve mühendislik ile ilgili etkinlikleri doğada var olan sanatsal olgular ile birleştirerek öğrencilerin keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Bu projenin hedef kitlesini Niğde ilinde ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu amaçla ortaokul öğrencilerine eğitim verilecektir. Eğitim yedi gün sürecektir. Bu sürede öğrencilerin STEM alanlarını doğa ve sanatla keşfederek ilişkilendirmelerine yardımcı olunacaktır.

Niğde İli Çamardı İlçesi Aladağlar mevkinde 01-07 Temmuz 2018 tarihleri arasında, doğa ve bilim eğitimi kampı için başvurular başlamıştır…

01-07 Temmuz 2018 Tarihlerinde Çamardı Aladağlarda gerçekleştirilecek proje için son başvuru tarihi 15.06.2018 dir.

Başvurular sadece Niğde ili içindir. 6.7. ve 8. Sınıflar başvurabilir.

Cüneyt AKYOL
YÜRÜTÜCÜ
Öğretmen
(Fen Bilimleri)

http://doganinsanatlastemi.weebly.com

Proje Alanı
Adres
Çamardı Aladağlar Emli Vadisi
Çamardı, NİĞDE

Niğde-Çamardı İlçesindeki Çukurbağ Köyünden araba ile yaklaşık 7-8 km lik asvalt ve stabilize yol ile vadi girişimne varılır. Emli Boğazının girişindeki su kaynağından su sağlanarak yaklaşık 5 km’lik bir orman -vadi gezintisi yapılabilir.

Doğanın Sanatla STEMİ projesinin amacı fen, teknoloji, matematik
ve mühendislik ile ilgili etkinlikleri doğada var olan sanatsal
olgular ile birleştirerek öğrencilerin keşfetmelerine yardımcı
olmaktır. Bu projenin hedef kitlesini ortaokul öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu amaçla 45 ortaokul öğrencisine eğitim
verilecektir. Eğitim yedi gün sürecektir. Bu sürede öğrencilerin
STEM alanlarını doğa ve sanatla keşfederek ilişkilendirmelerine
yardımcı olunacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek öğrencilerin keşif
ve sorgulama yeteneklerini geliştirmek için uygulamalı eğitim
verilecektir. Eğitimlerde öğrencilere kazandırılması hedeflenen
bilgi ve beceriler eğitmenlerden tarafından doğrudan aktarılmayıp,
öğrencilerin kendilerinin keşfederek ve sorgulayarak öğrenmeleri
amaçlanmaktadır. Projede verilecek uygulamalı eğitimleri
sonucunda öğrencileri feni, matematiği ve mühendisliği doğanın içerisinde sanatsal faaliyetler yaparak gözlemleme imkânı
bulacaktır. Böylece öğrenciler, fen alanı ile ilgili bilgileri doğa ve
sanat alanları ile ilişkilendirme fırsatı bulacaktır. Böylesine bir
fırsat, öğrencilerin fen ile ilgili alanlarda kariyer bilinçlerinin
artmasını teşvik edecek ve öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgi
ve motivasyonlarını arttıracaktır. Aynı zamanda proje faaliyetleri
ile öğrencilerin doğanın sanatına duyarlı, doğaya ve bilime karşı
olumlu düşüncelere sahip bireyler olmasına katkı sağlayacağına
inanılmaktadır.

NELER YAPILACAK
Bu projede 4004 çağrısının amacı doğrultusunda arazide ve doğada
yapılacak gözlem, inceleme ve araştırma etkinliklerinde bilginin
mümkün olduğunca görselleştirilerek ve yerinde etkileşimli
uygulamalar sayesinde öğrencilerin keşfetmelerine yönelik
hazırlanmıştır. Yine bu projedeki akşam etkinlikleri sayesinde
bilimsel süreç becerileri, sanatsal aktiviteler, matematik ve
mühendislik etkinliklerine ilişkin basit bilimsel olguları fark
etmelerine yardımcı olacak uygulamalı çalışmalar öğrencilere
yaptırılacaktır. Bütün bu etkinlikleri yaparken öğrenciler izleyici ve
dinleyici konumunda bulunmak yerine; etkinliklerde aktif görev
alan, yapan, uygulayan, deneyen, çeşitli materyallerden yeni bir ürün
tasarlayan ve böylece farklı disiplinler arasında bir bakış açısı
geliştirmeye çalışan bireyler olacaklardır

HEDEF KİTLE
Bu projenin hedef kitlesi devlet ortaokullarında eğitim gören altıncı,
yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileridir. Bu yaş grubunun hedef kitle
olarak seçilmesinin nedeni; ortaokul fen müfredatında yer alan
konuların STEM/FeTeMM amaçlarına uygun olması ve bu yaş
grubunda oluşturulacak sanat farkındalığının öğrencilere bu
yaşlarda kazandırılmak istenmesidir. Bu amaçla, bu projede yer alan
etkinliklerin bu sınıf düzeyleri için yapılabilir nitelikte olması,
FeTeMM alanlarına yönelik bu yaş grubundaki öğrencilerin
ilgililerini çekmenin yararlı olacağı, doğa ve sanat ile ilgili
farkındalığın daha iyi oluşturulabileceği düşüncesi ile bu hedef kitlesi
tercih edilmiştir