TÜBİTAK 4004 Doğanın Keşfi Konya Yaz Okulu Projesi

TÜBİTAK 4004

Doğanın Keşfi Konya Yaz Okulu Projesi ile bilimsel araştırma süreçleri göz önünde bulundurularak, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde çevre ve doğa bilincini kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Projenin diğer amacı ise, sayıları sistematik bir şekilde takip ederek zihinsel becerileri geliştirmek ve edinilen bilgileri kalıcı hale getirmektir.

21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan;
• Bilim okuryazarlığı,
• Eleştirel düşünme ve problem çözme,
• İletişim ve işbirliği,
• Yaratıcılık ve yenilikçilik,
• Sosyal beceriler,
• Üretkenlik gibi özelliklerinin ön plana çıkarılması ve bu özelliklerin geliştirilmesine fayda sağlamak da proje amaçları arasındadır.

Bu projede, “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” proje çağrısının amaç ve hedeflerine uygun olarak katılımcıların kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak, eğlenceli, bilimsel süreç ve grupla çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlanmıştır.

Bu yaz okulu projesinin ana hedefi katılımcıların STEAM alanlarını keşfederek kalıcı öğrenmelerini desteklemektir. STEAM eğitiminin gereklilikleri göz önünde bulundurularak, yapılacak etkinlikler ile katılımcıların;
• Bilimsel olguların farkına varmaları ve daha iyi anlamaları için uygun ortamlar oluşturmak,
• Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar ve kullandıkları metotlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
• Disiplinlerarası etkinlikler ile bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri kavratmak
hedeflenmektedir.

Bununla birlikte inovasyon ve üretkenlik alanlarına yönelik yaşam boyu sürecek bir ilgiyi geliştirmek ve bireyleri fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve sanat alanlarında kariyer yapabilme konusunda cesaretlendirecektir. Katılımcıların bu proje neticesinde dilsel-düşünsel gelişimlerini artırmalarının yanı sıra problem çözmeye karşı özgüven kazanmaları ve bu alanda girişim yapma cesareti edinmeleri, kendi yaratıcılıklarını da geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca Projenin ilk ayağında en fazla 20 az gören öğrenci projeye dahil edilecektir. Amaç Bu öğrencilerin zihinsel gelişimini, hızlı işlem becerilerini geliştirmelerine, analiz, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini yeni çağ abaküs eğitimi ile destekleyerek yukarda sayılan tüm kazanımlara sahip olmalarını sağlamaktır. Proje öncesi ve sonrası yapılacak belirleyici testler ile tipik gelişim gösteren ve az gören öğrencilerde elde edilen kazanımlar istatistikleştirilerek somut veriler haline getirilecek ve tübitak ve farklı eğitim bilimi dergilerinde makale olarak sunulacaktır. Projenin daha sonraki hedefi ise total görmeyen, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve otizmli çocuklara verilebilecek kazanımlar üzerinde çalışılarak dezavantajlı öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak kazanımlar elde etmelerini sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi olma özelliği taşıyan Konya Bilim Merkezi bu projeye ev sahipliği yapacaktır. Konya Bilim Merkezi misyonu gereği ziyaretçilerin disiplinlerarası atölye çalışmaları, bilimsel oyunlar, gösteriler ve tematik sergi galerileri ile bilime olan ilgilerini artırmaktadır. Ayrıca Konya Bilim Merkezi belli başlı katılımcı gruplara yönelik kısa ve uzun vadeli eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.

Dilşat Kaya
Proje Yürütücüsü
0505 560 46 19

https://www.kbm.org.tr