TÜBİTAK 4004 Doğal ve Kültürel Mirasın Aktarılması

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK-4004) tarafından desteklenen bu proje ile doğal ve kültürel varlıkların öneminin anlaşılması, bireylerin bu varlıklara olan bağlılığının ve saygısının artmasına olanak sağlayacaktır. Bu mirasın erken yaşlarda aktarılması, mevcut varlıkların bozulmasının ve yok olmasının önüne geçmesi açısından önem taşımaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Bertan tarafından yürütülen projede, sınıf öğretmenlerine doğal ve kültürel mirasın önemini aktif öğrenmeye dayalı yöntemlerle aktarılarak ve öğretmenlerin bu mirasın önemi üzerinde farkındalık yaratmaları sağlanacaktır. Böylelikle projenin hedef kitlesini oluşturan öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası daha anlaşılır, somut verilerle ve yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı sunacaktır. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetiklemeleri açısından önem arz ettikleri için hedef kitle olarak belirlenmiştir.

Projenin yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Serkan Bertan, sınıf öğretmenlerine doğal ve kültürel miras hakkında saha çalışmaları ve aktif katılımlı atölyelerle eğitimler verileceğini belirtti. Doğal ve kültürel miras bilincinin daha erken yaşlarda ve bilimsel yöntemlerle anlaşılmasının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bertan, proje saha çalışmasında; doğal ve kültürel miras kapsamında Pamukkale, Karahayıt, Hierapolis, Laodikya, Tripolis, Buldan, Akhan Kervansarayı, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Kaklık Mağarası ve Güney Şelalesi’ne uygulama gezileri ve öğretmenlerin aktif olarak rol alacağı yöresel yemek yapımı ve geleneksel el sanatları atölyelerinin yer alacağını belirtti.

Bu sebeple, projeyi destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere Üniversitesi’nin yönetimine çok teşekkür ederim.

Projenin beş boyutta ele alındığını kaydeden Doç. Dr. Bertan; a) uygulamalı yöntemle anlamlı öğrenmeyi sağlayarak doğal ve kültürel miras hakkındaki bilginin daha kalıcı olmasını sağlamak, b) katılımcılara disiplinlerarası bakış açısı kazandırmak, c) doğal ve kültürel miras aracılığıyla katılımcıların turizme bakış açılarını olumlu yönde geliştirmek, d) katılımcıların bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve e) katılımcıların girişimcilik ve bireysel yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlanacağının hedeflendiğini belirtti.

Projenin tanıtılması, konu hakkında farkındalık yaratılması, proje katılımcılarıyla iletişim ve etkileşim sağlanması ve eğitimlerde kullanılan görsel ve yazılı dokümanların paylaşımı ve sürdürülebilir olması amacıyla bir web sitesi tasarlanmıştır (www.pau.edu.tr/kulturelmiras). Proje ile ilgili bilgilendirici ve tanıtıcı paylaşımlar yapmak ve projenin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak için sosyal medya hesabı da (@denizliturizmrotasi) oluşturulmuştur. Eğitimler, geziler, atölye çalışmaları ve proje ile ilgili her türlü etkinlik web sayfasında ve sosyal medya hesaplarından da anlık olarak paylaşılacaktır. Projeye katılmak isteyen sınıf öğretmenlerinin proje internet sayfasındaki formu doldurmaları istenecektir. Projenin hedef kitlesinin seçiminde sınıf öğretmenleri arasından gönüllülük esasına göre seçim yapılacak, ancak katılımın fazla olması durumunda görev süresine göre seçim yapılacaktır. Proje katılımcıları daha önce TUBİTAK’ın desteklediği benzer projelerde katılımcı olarak yer almamış kişilerden oluşmasına özen gösterilecektir.

Projenin hedef kitlesi; Denizli ilinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetiklemeleri açısından önem arz ettikleri için hedef kitle olarak belirlenmiştir. Doğal ve kültürel mirasın erken yaşlarda aktarılması bu varlıklara duyulan saygı, bağlılık ve koruma duygusunu geliştirmesi yönünden önem taşımaktadır. Sınıf öğretmenlerinin bu aktarımı doğrudan yapacak olması projenin hedef kitlesi olarak seçilmelerinin başlıca nedenlerindendir.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Serkan Bertan