TÜBİTAK 4004 Doğadaki Çocuk Günlüklerim

4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Doğadaki Çocuk Günlüklerim”

Projemizin amacı; nitelikli etkinliklerle çocukların onları çevreleyen doğa, tarih ve kültüre
ilişkin farkındalık kazanmalarını, okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Projemizde; doğa, çevre, kültür, tarih ve okuryazarlık konuları birleştirilmiştir. Projede;
çocuk edebiyatı yapıtları okuma, drama, çocuklar için felsefe, bilinçli farkındalık, masal
anlatıcılığı, gölge oyunu, kamp eğitimi, yabani hayatı gözlemleme, gezi, gözlem, oyun,
günlük yazma, şiir yazma, resim yapma, dijital öykü hazırlama, müze oluşturma
etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

06-12 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan projemizde 6. ve 7.sınıf öğrencilerimizle Sakarya’nın farklı mekânlarında farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştireceğiz…

Projede etkinlikler; Sakarya ilinin doğal, tarihi ve kültürel mekânlarının yanı sıra etkinlikler
doğrultusunda bilgisayar atölyesi, sergi salonu gibi mekânlarda gerçekleştirilecektir.
Bu projeyle birlikte; çocuklar yerel tarihi, kültürü, doğayı tanıyacak, çocuk edebiyatının
nitelikli eserleriyle tanışma fırsatı bulacak ve çocukların okuryazarlık becerileri
gelişecektir. Farklı mekânlarda, farklı uyaranlar kullanılarak gerçekleştirilecek bu
etkinliklerde hem bireysel çalışmalar hem de grup çalışmaları yapılarak öğrencilerin
yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanacaktır.

dogadakicocukgunluklerim@gmail.com