TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çöpten Gübreye! – 3

Değerli Eğitimciler,
“4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı” kapsamında hazırlanmış olan “ÇÖPTEN GÜBREYE!-3” isimli projemizin 218B226 proje numarası ile desteklenmesine karar verilmiştir.

AMAÇ
“ÇÖPTEN GÜBREYE!-3” projesi; organik artıklar ve geri dönüşüm yöntemleri olan kompostlama ve vermikompostlama konusunda bilgi ve farkındalık sağlamaya yönelik bir projedir. Öğrencilerin inceleme ve araştırma eğilimlerini arttırabilecekleri, yaparak-yaşayarak öğrenebilecekleri ve aktif katılım gerçekleştirecekleri çeşitli etkinlikleri içermektedir.

HEDEF KİTLE
Ankara İl sınırları içinde MEB’e bağlı okullardan gelecek ortaokul (5. – 8. Sınıf) öğrencileri oluşturmaktadır.

ETKİNLİK TARİHLERİ* (*Belirlenmiş her bir etkinlik tarihinde farklı bir okul grubu katılım gösterecektir.)

08.04.2019
09.04.2019
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
19.04.2019

ETKİNLİK SÜRESİ
Etkinlikler; sabah saat 9.30’da başlayıp, öğleden sonra saat 15.40’ta sona erecektir.

ETKİNLİK YERİ
ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi, merkeze ait uygulama sınıfı ve uygulama bahçesidir (http://bit.ly/odtutbmyer).

BAŞVURU SÜRECİ

Her okul yalnızca yukarıda belirtilen bir etkinlik tarihi için başvuru yapabilir. Aynı okul birden fazla gün için farklı gruplar ile başvuru yapamaz.
Her okul yalnızca 20 öğrenci ve iki öğretmen ile başvuru yapabilir.
Proje kapsamında yapılacak etkinlikler ücretsiz olup, katılımcılara öğle yemeği tarafımızca sağlanacaktır.
Projeye başvuran okulların “Katılım Talep Formunu” 07 Mart 2019 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılım Talep Formu’na erişmek için adresini ziyaret ediniz.
Başvuran okullar arasında yapılacak değerlendirme sonucu 10 okul tespit edilecek ve sonuçlar 08 Mart 2019 tarihinde TBM internet sayfasında (https://tbm.metu.edu.tr/) ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilen okullara, 08 Mart 2019 tarihinde, başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine “Kesin Kayıt Formu” gönderilerek iletişime geçilecektir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Projeye katılım gerçekleştirecek öğrenciler için gerekli olan her türlü izin belgesi başvuran okul yönetimi tarafından sağlanacaktır.
Projemize geliş-gidiş için yapılacak tüm ulaşım faaliyetleri ve sorumluluğu başvuran okul yönetimine aittir.
Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcıların etkinlik öncesinde proje yürütücüsüne bildirilmesi sorumluluğu okul yönetimine aittir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad-Soyad : Dr. Serap BİLEN
E-posta : sbilen@metu.edu.tr
İş Tel : 0 (312) 210 60 46