TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Başvuruları Başladı

bilim okulları
TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve
dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğretmenler ve bilim merkezleri
çalışanlarının en az birinden oluşan hedef kitlesine yönelik Çağrı Alanları başlığı altında
belirtilen alanlarda olmak üzere, hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem
ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde
gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar. Projenin katılımcıları aynı çağrı döneminde benzer temalı bir
4004 projesinde katılımcı olarak yer almamış kişilerden oluşturulur. Reşit olmayan
katılımcıların velilerinden imzalı muvafakatname alınması gerekmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilimsel bilginin toplum ile
buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek,
etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları
fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin
teşvik edilmesini amaçlar.

Destek üst limiti, Proje Teşvik Ġkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları
a. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
b. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
c. Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye
iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

Çağrı Alanları
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler
alanlarında proje sunulabilir.
Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak hazırlanmalı ve
Tablo 1’deki yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir.

Örnek etkinlik türleri ve yöntemleri
Açık ve kapalı uçlu deney
Animasyon ve benzetim (simülasyon)
Argümantasyon
Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
Bilgi işlemsel düşünme
Bilimsel gezi ve saha çalışması
Dijital oyun/ öyküleme
Doğa ve yaban hayatı gözlemi
Eğitsel oyun
Mobil uygulama
Oyunlaştırma
Sergi ve gösteri
Spor ve sanat
STEAM
Tahmin et – gözle – açıkla
Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay
Yaratıcı drama

4004 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

Başvuru Dönemi 9 Kasım 2020 – 28 Aralık 2020 (Saat: 17.30)
Etkinlik Dönemi 1 Mayıs 2021 – 31 Aralık 2021
Proje Süresi En fazla 12 ay

Programa başvurular;
• http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden (güncelleme çalışması nedeniyle önümüzdeki günlerde aktif hale getirilecektir)
• ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

Proje başvuru ve yürütme süreci ile ilgili sorularınız için : bt4004@tubitak.gov.tr