TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ fen bilimleri

TÜBİTAK A004 DOĞA EĞİTİMİ

BİLİM-TEKNOLOJi-TOPLUM YAKLAŞ IMIYLA YER BİLİMLERİ. ASTRONOMİ VE SANAT-2

Yürütücülüğünü Antalya Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Selda DEMİRÇALI’nın yaptığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyesi Prof. Dr. Behiye Akçay’ın uzman olarak yer aldığı ve Fen bilimleri birimi öğretmenlerimiz işbirllğiyle hazırlanan, 118B919 numaralı “Bilim-Teknoloji-Toplum yaklaşımıyla, Yer Bilimleri, Astronomi ve Sanat-2” isimli projemiz, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 2018 yılı 2. çağrı döneminde “4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulİarı Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
Projemizin amacı, ortaokul öğrencilerinin, içinde yaşadıkları yeryüzünü ve gözleriyle görebildikleri kadar tanıdıkları gökyüzünü, Bilim-Teknoloji-Toplum yaklaşımıyla ve sanatsal bakış açılarıyla yeniden sorgulamasını sağlamaktır.

Projemizin hedef kitlesi Antalya’da öğrenimine devam eden ortaokul 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencileridir. Her sınıf seviyesinden 15 kişi olmak üzere, toplam 60 öğrenci eğitime katılacaktır. Başvuru tarihleri web sayfasından duyurulacaktır.

Projemiz 24-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Kemer’de gerçekleştirilecektir.