TÜBİTAK 4004 Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde

Yürütücülüğünü Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Adem Yulu’nun yaptığı “Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde” adlı proje ilk olarak 2021 yılında TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklendi. Doğa eğitim temeli bu proje, bu yıl da (2022) tekrardan TÜBİTAK tarafından desteklenmeyi hak etti. Proje etkinlik içerikleri ve kapsamı belli bir hazırbulunuşluk düzeyine sahip lisans öğrencileri için hazırlanmıştır.

Öncekikle katılımcıların yemek, konaklama ve eğitim etkinlikler giderleri TÜBİTAK’ın “4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı” tarafından karşılanacaktır. Ancak, katılımcılar ulaşım giderlerini kendileri karşılamaları gerekmektedir.

Coğrafya, tarih, arkeoloji, jeoloji, biyoloji, çevre, orman ve meteoroloji mühendisiliği, peyzaj mimarlığı ve ziraat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler projeye katılabileceklerdir. Proje çalışmasına 24 öğrenci kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan öğrencilere projeye katılımcı olarak seçilmelerinde belirli bir öncelik tanınacaktır:

* Daha önce TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programına katılmamış olması

* Lisans 3 veya 4 sınıf öğrencisi olması

* Lisans not ortalamasının en az 2.olması

* Herhangi bir sağlık problemi taşımıyor olması

* Daha önce akademik temelli bir projede yer almış olması

* Projenin tematik konularına uygun seçmeli ders almış olması

* Çevreci STK’lara ya da topluluklara üye olması (örneğin TEMA Vakfı, Çekül, Çevre Vakfı v.b).

Not: Katılımcı adayları başvuru esnasında başvuru formlarıyla birlikte yeni tarihli transkriplerini de eklemeleri gerekmektedir.

https://dogabenimle.igdir.edu.tr