TÜBİTAK 4004 Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Bilim ve Doğa Okulu

Doğa Okulu
Doğa Okulu

Projenin etkinlikleri Kayseri ilinde bulunan ‘Kayseri Bilim Merkezi’ ve ‘Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ gibi okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecektir. Proje 2024 yılı Eylül ayında 15 kız-15 erkek olmak üzere Kayseri de öğrenim gören 30 ortaokul 7. sınıf öğrencisinin katılımı ile toplam 5 günde gerçekleşecektir. Projede yer alan etkinlikler drama ve sanatsal faaliyetler, grup çalışması, deney, gözlem, problem çözme, gezi, STEAM, geleneksel çocuk oyunları, atölye ve arazi çalışmaları gibi farklı yöntem ve teknikler içermektedir.

Hilal Boyraz
Proje yürütücüsü

@disiplinlerarasiyaklasimlarla

Detay ve Başvuru: https://dsparasiyaklasim.my.canva.site/proje

Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Bilim ve Doğa Okulu

Bu projede, 7. sınıfta öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin okul dışı öğrenme ortamlarında birebir yaşantı geçirmeleri, doğada öğrenme ortamlarında farklı öğretim metotları konusunda deneyim kazanmaları, farklı disiplinlerde bir arada çalışmaları ve farklı disiplinlerle en az bir disiplini ilişkilendirmeleri, çevre bilinci kazanmaları, yaratıcı düşünmeleri amaçlanmıştır. Projenin hedef kitlesini Kayseri’de 7. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Projenin özel amaçları ise şu şekildedir;

Birlikte çalışma, disiplin, işbirliği, problem çözme, sorumluluk alma, sosyal yaşam becerileri kazanma, kendini ifade etme, girişimcilik, öğrenmeyi okulun dışına çıkararak farklı öğretim metotları ile tanışmak (drama, çocuk oyunları, gözlem, deney,…) ve birebir ortamda yaşantı geçirmelerini sağlamak, doğada öğrenme ortamlarında bilime ve kültüre olan yatkınlığı artırmak, öğrencilerin çevrenin ve doğanın farkında olmalarını sağlamak, çevreyi koruma bilinci kazandırmak, alanında uzman kişilerle ilimizden öğrencileri bir araya getirerek birebir öğrenme ortamlarında yaşantı geçirmektir. Öğrencilerin sadece kapalı sınıf alanında öğrenim yapmaları dışında doğadaki gizemi ortaya çıkararak doğada ve farklı ortamlarda öğrenme ortamı oluşturmalarına teşvik etmek, disiplinler arası bir yaklaşım sağlamaktır.

Projenin etkinlikleri Kayseri ilinde bulunan ‘Kayseri Bilim Merkezi’ ve ‘Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ gibi okul dışı öğrenme ortamlarının bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecektir. Proje 2024 yılı Eylül ayında 15 kız-15 erkek olmak üzere 30 ortaokul öğrencisinin katılımı ile toplam 5 günde gerçekleşecektir. Projede yer alan etkinlikler drama ve sanatsal faaliyetler, grup çalışması, deney, gözlem, problem çözme, gezi, STEAM, geleneksel çocuk oyunları, atölye ve arazi çalışmaları gibi farklı yöntem ve teknikler içermektedir. Eğitimin niteliğini belirlemek amacıyla ölçme değerlendirme aracı olarak öğrencilere uzman görüşü alınan ölçme araçları kullanılacaktır.

Proje sonunda Projeye katılan öğrencilerin öğrenme ortamlarında disiplinler arası çalışmalara teşvik etme, disiplinleri en az bir disiplinle ilişkilendirebilme becerisi konusunda farkındalık kazanacakları planlanmaktadır.