TÜBİTAK 4004 Dışarıda Bi’ Dünya Sınıf Var” Projesi

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Dışarıda Bi’ Dünya Sınıf Var” projesi; öğretmenlerin, eğitim öğretim faaliyetlerini disiplinler arası anlayışa uygun olarak okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirmesine yönelik bilgi birikimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında; tarihi, kültürel, sosyal, bilimsel ortamların ve doğal çevrenin formal eğitim kazanımlarının verilebileceği bir sınıf ortamına dönüştürülebileceği bilinci oluşturulacaktır. Proje kapsamında, katılımcılarda okul dışı öğrenme ortamlarının gerek formal eğitim kazanımlarının direk olarak aktarılabileceği bir ortam gerekse formal eğitimde verilen kazanımları destekleyecek birer öğrenme ortamı olduğu ile ilgili farkındalık oluşturulması ayrıca araştırmalarla tespit edilmiş olan sınıf öğretmenlerinin okul dışı ortamları kullanma konusundaki öz yeterlik eksiklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı kalarak, projenin ana hedef kitlesini Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan ilkokullarda görev yapmakta olan 30 Sınıf Öğretmeni oluşturmaktadır. Sözü geçen 30 katılımcının seçilmesinde, projede paylaşılan bilgi ve kazanılan tecrübelerin mümkün olduğunca genele yayılmasını sağlamak amacıyla, il itibariyle homojen bir dağılım göstermesine özen gösterilecektir.

Proje Yürütücüsü
Suat ŞAHİN
Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Proje Detayları: https://bidunyasinif.weebly.com