TÜBİTAK 4004 Çürüksu (Denizli) Havzasında Yerbilimleri Eğitimi – 4

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Bu proje, Çürüksu (Denizli) havzasındaki (özellikle Pamukkale) ve Kula Jeoparkı ile yakın çevresindeki jeolojik ve doğal kaynakları eğitim amacıyla kullanarak, okullarda çalışan öğretmenlerin (sınıf, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve coğrafya) yer bilimlerine olan bakış açısını değiştirmek; yer bilimlerine olan ilgiyi arttırmak; ve bu yolla, katılımcıların yer bilimleri eğitiminde kazanacakları deneyimleri kendi öğrencileri ve çevrelerinde ulaşacakları tüm insanlara yaymalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Denizli ve yakın çevresi sahip olduğu, jeolojik yapısı (aktif fay sistemleri, doğa harikası Pamukkale, jeotermal sistemler, eşsiz mağaralar, mermer/traverten ocakları ve maden yatakları vb.), flora ve fauna zenginliği (Honaz milli parkı) ve arkeolojik (Hierapolis, Laodikya, Tripolis) dokusu, gibi değerleri ile yer bilimleri açısından önemli imkan ve olanaklara sahiptir. Projenin ikinci ayağının yapılacağı, Manisa’nın Kula ve Salihli İlçeleri sınırları içerisinde kalan Kula Jeoparkı (Katakekaumene) Türkiye’nin en genç ve orijinalliğini en iyi muhafaza etmiş volkanik sahasıdır. Kula Jeopark bölgesi, Yunus Emre’siyle, Kula Evleriyle, Peribacalarıyla tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal mirasın iç içe geçtiği önemli bir sahadır. Bu açıdan bakıldığında bu iki bölgede yer bilimleri kapsamına giren tüm bilim dallarına ilişkin gözlem ve uygulamaları gerçekleştirmek için doğal bir müze konumundadır (Şekil 1). Bu kapsamda, katılımcıların bu doğal müzeleri (Pamukkale ve Kula) bir laboratuvar gibi algılayarak doğa-insan ilişkileri ile bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve başta doğa, çevre ve yer bilimleri alanları olmak üzere üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yer bilimleri eğitimden elde ettikleri bir kısım bilginin, yaşama geçirilmek üzere toplumun gündeminde tutmak hedeflenmektedir.

Ayrıca, öğretmenlik alanına baktığımız zaman, bilindiği üzere Milli Eğitim müfredatındaki çoğu ders kapsamında (özellikle coğrafya) bulunan konular yer bilimlerinin ana inceleme alanlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bilim dalları ile yer bilimleri arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Ortaöğretim çağındaki gençlere, ders veren öğretmenlerimiz çevre bilincini oluştururken yaşadığımız yerkürenin nasıl ve nelerden oluştuğunu, yerkabuğunu oluşturan kayaç ve mineralleri öğretmektedirler. Öğretmenlerimiz bu bilinci üniversite eğitimleri sırasında teorik ağırlıklı olarak aldıkları yer bilimleri (farklı disiplindeki eğitmenlerden) bilgileriyle desteklemektedirler. Görsel verilerle desteklenmesi gereken bazı derslerin (fen bilgisi, coğrafya vb.) daha kaliteli sunulması için yer bilimleri ile ilişkisi göz önünde tutulması kaçınılmazdır. Öğretmenlerimizin jeoloji bilgilerinin uygulamalı olarak desteklenerek bu bilincin oluşması sağlanmalıdır. Bu kapsamda öğretmenlerimizin donanımları arttırılacak, derslerini daha kaliteli sunabilmeleri için görsel veriler ve altyapı oluşturulacaktır. Derslerde anlatılan kayaçları arazide ve laboratuvarda görsel ve/veya uygulamalı olarak görecek ve topladıkları mineral ve kayaç örnekleriyle kendi okulları için hazırlanacak koleksiyonlar sayesinde kalıcı materyaller sağlanacaktır.

Hedef kitle olarak Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan sınıf, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve coğrafya öğretmenleri ve öğretmen adayları olarak belirlenmiştir.

Doç. Dr. Barış Semiz
Proje Yürütücüsü

Proje Detay ve Başvuru: https://www.pau.edu.tr/yerbilim/tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.