TÜBİTAK 4004 Çukurova Deltası ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi

TÜBİTAK 4004
Çukurova Deltası ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi

Bu projeyle Çukurova Deltasında ve çevresindeki yer şekilleri , su kaynakları ,iklim ,bitki örtüsü , toprak özellikleri gibi doğal unsurlar ile kaleler, höyükler su kemerleri gibi tarihi nitelikteki beşeri yapılar incelenerek bu alanlarla ilgili uzman kişilerin vereceği eğitime ve yapacağı etkinliklere katılan hedef kitlenin yaşadıkları çevre ve doğa ile ilgili farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir. Hedef kitlenin etkinliklere aktif bir şekilde katılarak öğrenmeleri ve çevre konusunda duyarlı, bilinçli bireyler olmaları beklenmektedir, aynı zamanda kazandıkları deneyimleri çevrelerine aktarmaları da projenin uzun vadeli hedefleri arasındadır.

Hedef kitleye aşağıda verilen amaçların kazandırılması amaçlanmaktadır.
Hedef kitlenin, yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamında doğaya ait temel bilgiler kazandırmak.( öğrenciler farklı yerşekillerini görüp karşılaştırma imkanı bulacaklar ,bitkileri,kayaçları, hayvan türlerini tanıyacaklar;su arıtılmasını,elektrik üretimlini yerinde inceleyecekler,gökyüzü gözlemi yapacaklar,laboratuvar ortamında farklı yerlerden alınan su örneklerini analiz edecekler,farklı ekosistemler arasındaki bağı gözlemleyeceklerdir.)

Hedef kitlenin, çevreyi tanıma, doğanın dilini öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde araştırma yapma isteğini ve öğrenme bilinci arttırmak.
Hedef kitleye, doğada gözlem yapma ve öğrenme fırsatı sunup, klasik öğrenme metotlarının dışındaki ; drama, origami, gökyüzü gözlemi, kuş gözlemi ,botanik bahçesi ziyareti , su ayak izi, ve diğer sınıf dışı etkinliklerle yaparak ,yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak.

Hedef kitlenin gezilen görülen yerlerde İnsanların doğada meydana getirdiği olumlu ve olumsuz değişikliklerin sonuçlarını fark ettirmek.(Yanlış arazi kullanımı örnekleri, su,hava kirliliği ,kıyıların yanlış kullanım örnekleri gibi)

Hedef kitleye etkinlik alanındaki tarihi yapıların özellikleri anlatılarak bu yapıların geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunun bilincine varmalarını sağlamak.
Projede özellikle doğa,tarih,sanat,çevre,bilim alanlarında disiplinler arası bilgi aktarımını gerçekleştirmek.

Projede yapılan bütün çalışmalar bir plan ve program dahilinde gerçekleşeceği için öğrencilerin günlük hayatta plan yapma, uygulama, sorumluluk alma becerilerinin geliştirilmesini desteklemek.

Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesi 9. ve 10. sınıf öğrencileridir. Hedef kitlenin % 30’u Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde( Çocuk Esirgeme Kurumunda) kalan öğrencilerden ,% 20’si İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerinden % 50’si Adana il merkezindeki liselerde öğrenim gören öğrencilerden oluşacaktır. proje 2018 yılı eylül ayı içerisinde 30 öğrenci ile 6 günde gerçekleştirilecektir.

Başvurular 20 Temmuz -8 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecektir.

https://cukurovadeltasiikal.weebly.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × two =