TÜBİTAK 4004 Bozokta İklim Değişikllilerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar Projesi

Bu projede, lise öğrencilerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları ve yeni iklim koşullarına yönelik uyum tedbirlerini fark etmeleri ve bu sorunlar çerçevesinde çözüm yolları geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için, 28 tarım ve hayvancılık lisesi öğrencisi yedi gün sürecek bilim kampına alınacaktır. Kamp programında; akıllı teknolojiler ile don önleme, bitki ıslahı ve optimum hasat, akıllı sera ile verimlilik, topraksız tarım, akıllı kümes/ahıl ile verimlilik temaları çerçevesinde tasarım temelli bilimsel etkinliklere yer verilecektir. Katılımcılar, projeye ait web sitesi aracılığıyla oluşturulan başvuru formunun dolduran öğrenciler arasından seçilecektir.

Proje çıktılarını değerlendirmek amacıyla öğrencilere “İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri Farkındalık Ölçeği” kamp öncesi ve sonrasında uygulanacaktır. Proje etkinlikleri sürecinde öğrencilerin tasarım becerilerindeki değişim; “Gruplar İçin Teknolojik Tasarım Uygulamalarını Değerlendirmeye Yönelik Analitik Rubrik” kullanılarak belirlenecektir. Ayrıca proje ekibinden bir rehber kamp öncesi ve sonrasında toplam yedi öğrenci ile “yarı yapılandırılmış mülakat” gerçekleştirilecektir.