TÜBİTAK 4004 Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi 2

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz “Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi-2” projesi 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 Çağrı Dönemi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürüttüğü bu proje Aladağ çevresinde korunan ve doğal alanlarda yürütülecektir.  Etkinliklerimiz Aladağ Ormanları, Aladağ Göleti, Seben Fosil Araştırma Ormanı ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Projemiz 6 gece 7 gün olmak üzere tek etkinlik dönemde gerçekleşecektir. Katılımcıların eğitim süresi boyunca tüm masrafları (konaklama, yemek, eğitim, ulaşım) TÜBİTAK tarafından verilen bütçeden karşılanacaktır. Konaklama Bolu Aladağ Gençlik, İzcilik ve Spor Tesisinde gerçekleşecektir. Eğitim sonrasında katılımcılardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesi Bolu ilinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencileridir. Projemiz tek eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olup ortaokul kurumlarına yapılacak duyuru ve bilgilendirme sonucunda, başvuru yapan öğrencilerden, katılımcı olarak 32 öğrenci seçilecektir. Bu 32 öğrencinin 16’sı (%50) Bolu ilinin ilçelerinde ve köy okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 8’i (%25) Bolu ili Merkez İlçe okullarındaki öğrencilerden, 8’i de (%25) Bolu Bilim ve Sanat Merkezi genel yetenek öğrencileri arasından seçilecektir.

Hedef Kitle Seçim Kriterleri

  • Daha önce TÜBİTAK destekli bir doğa eğitimine katılmamış olan,
  • Doğa yürüyüşlerine ve doğada yapılacak olan eğitim faaliyetlerine katılımını engelleyecek herhangi bir sağlık problemi, alerjisi, böcek ve yeşil alan fobisi olmayan,
  • Doğayla iyi ilişkiler kurmada istekli ve aktif olan kişilere,
  • Başvuru yapan adaylar arasından bitkiler, böcekler, memeli hayvanlar, kuşlar, fosiller, su bilinci ve çevresel sorunlar gibi konulara ilgi duyan,

katılımcılara öncelik tanınacaktır.

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; Bolu ili sınırları içerisinde yer alan kuş gözlem alanlarını, araştırma ormanını, tabiat müzelerini, doğal çevreyi ve bilimsel bilgiyi kullanarak katılımcıların; (1) canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşimin farkına varmalarını, (2) yapılacak gözlemlerle doğayı derinlemesine merak etmelerini, (3) doğa ve insan arasındaki hassas dengeyi fark etmelerini, (4) bilimsel bilgiyi uygulamalı olarak doğada bulabileceklerini öğrenmelerini ve (5) doğa ile doğrudan etkileşimli eğitimlerle doğa okuryazarı bireyler olmalarını sağlamaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için ve başvuru için www.yesilsinif.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Proje Yürütücüsü:

Mehmet ÇELTEK
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi
Fen Bilimleri Öğretmeni
mehmet_celtek@hotmail.com