Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4004 Benim Aklım Matematiği Keser

TÜBİTAK 4004 Benim Aklım Matematiği Keser

Benim Aklım Matematiği Keser projesi TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamında destek alan ve Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünce yürütülecek olan bir projedir.

Projenin amacı, hedef kitlesinde yer alan Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 7.sınıf öğrencilerinin, matematiği anlamalarını dolayısıyla sevmelerini, matematiği eğlenceli etkinliklerle yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır. Ayrıca matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini ve kaygı düzeylerini azaltmaktır.

Öğrencileri soyut bilgi yığınından kurtarıp o bilgileri, mümkün olduğunca görselleştirip, oyunlaştırarak, bilgisayar destekli uygulamalarla ve tasarım odaklı bir yaklaşımla matematiğin sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmadığını, tüm öğrenciler için keyifli bir ders olduğunu ve matematiğin aslında anlaşılır olduğunu göstermeyi amaçlar.

PROJEYE KATILIM ÜCRETSİZDİR.

Gençlerimize matematiği sevdirerek onları geleceğin Türkiye’sinin bilim insanı adayları olmaları için cesaretlendirmek, bilimsel olguları fark etmelerini, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin de arttırılması hedeflemektedir.

Bu projede katılımcılar;

Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazabileceklerdir.

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözebileceklerdir.

Geo Gebra yazılımı hakkında genel bilgiye sahip olabileceklerdir.

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile daha kolay bir şekilde geometrik cisimlerin açınım, alan ve hacimlerini hesaplayabileceklerdir.

Kriptoloji ile tanışacaklardır.

Oyun teorisi, eğitsel ve teknolojik matematik oyunları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir ve matematiksel oyun tasarlayabileceklerdir.

Akıl yürütme oyunları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. (Soma küpleri)

Matematiğin sanattaki uygulamaları ile sanatın her çeşidi ile iç içe olduğunu gözlemleyebileceklerdir.

Bir problemin çözümü için algoritma geliştirebilecek; denemeler yaparak ürün geliştirip sunabilecektir.

Matematik uygulamaları kullanarak robot tasarlayabileceklerdir.

Bulanık mantık ve teknoloji uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

​Tuba ÖZER
Proje Yürütücüsü

Proje etkinlik tarihleri 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasındadır.

https://www.benimaklimmatematigikeser.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.