TÜBİTAK 4004 Ben de Robotumu Kodluyorum

Ben de robotumu kodluyorum TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen bir projedir. Proje Eskişehir il sınırları içinde belirlenecek 4 ortaokulun her birinden seçilecek 4’er öğrenci ve 1 öğretmene son dönemdeki popüler bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmayı ve robotik uygulamalar üzerine eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Eğitim boyunca kullanılan kitler, öğretmenlerin geldikleri okullarda robotik ve kodlama eğitimini sürdürebilmeleri için hediye edilecektir.

Bilimsel bilginin yaygınlaşması, sürdürülebilir bir FeteeM eğitimini, kısmen de olsa, belli okullarda sağlayabilmek adına, bu projede Eskişehir’de yaşayan sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin ortaöğretimde okuyan çocuklarına

– bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini kavratmayı,
– son dönemdeki belli bilimsel gelişmelerden haberdar olmalarını,
– FeteeM eğitiminin temelini oluşturan kodlama ve robotik eğitimini vermeyi,

ayrıca, FeteeM eğitimini bu okullarda sürdürülebilir kılmak için

– bu okullardan davet edilecek öğretmenlere de robotik ve kodlama eğitimi vermeyi,
– eğitim süresince kullanılacak olan modüler devre kitlerini ve eğitimi verilecek robotların aynısını bu okullara sağlamayı,

hedeflemektedir.

Proje Yürütücüsü:
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Ulaş Ünal

E-mail: bizimrobotumuz@gmail.com