TÜBİTAK 4004 Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor

Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor
TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı

Proje ile öğrencilerde bilimsel farkındalık yaratmak, onların bilime karşı olan merak düzeylerini artırmak ve çevre bilinci oluşturmak ana amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin günlük yaşantılarında karşılaştıkları bazı doğa olaylarının altında yatan bilimsel gerekçeleri, deneyler, saha gezileri ve gözlemler yaparak; yaşayarak ve eğlenerek kavramalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Yapılması planlanan etkinlikler sayesinde, öğrencilerin ileriki yaşamlarında ve eğitim hayatlarında düşünen, araştıran, sorgulayan ve bilime karşı meraklı bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Projemiz 6 gece ve 7 gündüz olmak üzere 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK’ın “4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı” tarafından karşılanacaktır. Hedef kitlemiz; Artvin il merkezinde ki okullarda öğrenim gören 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 6.sınıftan 7.sınıfa ve 7.sınıftan 8. sınıfa geçen toplam 30 öğrenciden oluşacaktır. Katılımcılar Proje Web sayfamızda bulunan başvuru formunu dolduranlar arasından kura yolu ile belirlenecektir.

Son başvuru tarihi 26.04.2019

Proje Web Sayfası : https://artvinbilimverobotik.wordpress.com