Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4004 Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor 2

TÜBİTAK 4004 Artvin Bilim ve Robotikle Renkleniyor 2

Projede etkinlikler öğrencilerin yaparak ve yaşayarak bilgiyi anlamlı bir şekilde elde etmelerine ve bilgiyi yapılandırmalarına olanak verilecek şekilde tasarlanmıştır. Etkinliklerde her öğrencinin aktif rol alması sağlanacak ve akranları ile sürekli iletişim halinde olmaları ve bilgi paylaşımı yapmaları teşvik edilecektir. Bu bağlamda projede ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla süreç boyunca merak duygusunu harekete geçirip bilgi ve deneyimlerini yeni disiplinlere aktararak; atölye çalışmaları, doğa eğitimi, robotik kodlama, artırılmış gerçeklik, hesaplamalı bilim uygulamaları, yapay zekâ, spor, astronomi ve yenilenebilir enerji kaynakları etkinlikleriyle günümüz bilimsel teknolojilerini takip edebilen yaşadıkları çevreyi ve içinde yaşayan bitki ve canlı türlerini tanıyan doğayı korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmek ve sürdürülebilir bir doğa bilincinin oluşturulması amacı hedeflenmektedir.

Neler Yapılacak
Projemiz de etkinlikler aşağıdaki ana başlıklar altında gerçekleştirilecektir:

Robotik Uygulamalar
İlkyardım Eğitimi
Eğitici Drama Oyunları
Bitki Gözlemleri
Doğa Yürüyüşleri
Gökyüzü Gözlemleri
Böcek Gözlemleri
Artırılmış Gerçeklik
Zekâ Oyunları
Spor

Hedef Kitle
2020-2021 eğitim öğretim yılında Artvin il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencileri (7. ve 8. sınıflara geçenler) 30 kişilik katılımcı grubunun seçimi için projenin web sayfasından başvuranlar arasından daha önce TÜBİTAK projesine katılmamış öğrenciler arasından kura ile seçilecektir. 30 kişilik asıl ve yedek liste kura yolu ile belirlenecek olup sonuçlar projenin web sayfasında ilan edilecektir.

Projemiz 6 gece ve 7 gündüz olmak üzere 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK’ın “4004–Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı” tarafından karşılanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2021

Kesin ve Yedek Listelerin Açıklanma Tarihi: 9 Temmuz 2021

Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI ÇELİK

artvinbilimverobotiklerenkleniyor.wordpress.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.