TÜBİTAK 4004 Argümantasyonlarla Biyoçeşitlilik Ekosistem Fonksiyonu projesi

TÜBİTAK 4004
Argümantasyonlarla Biyoçeşitlilik Ekosistem Fonksiyonu

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Argümantasyonlarla Biyoçeşitlilik Ekosistem Fonksiyonu projesi hazırlıkları başladı. Mersin ili sınırları içinde BİLSEM’lerde öğrenim gören tüm 9. ve 10.sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

Projede, argümantasyon destekli doğa eğitimi ile öğrencilerin doğada farklı ekosistemleri incelemeleri bu ekosistemlerin birbirleriyle ilişkilerini keşfetmeleri, madde ve enerji akışında biyoçeşitliliğin önemini sorgulamaları ve ekosistemdeki herhangi bir değişimin ekosistemin sürdürülebilirliğinde ne gibi sonuçları olacağı üzerine akıl yürütmeleri sağlanacaktır. Ayrıca bu proje doğa eğitimiyle benzer konuda yapılacak başka çalışmalara örnek teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır.

​Öğrencilerin doğa eğitiminin etkileşimli yapısı gereği ekoloji ve çevreye ilişkin bilgileri anlamlı bir şekilde öğrenmeleri, doğada var olan farklı ekosistemleri incelemeleri, bu ekosistemlerin birbirleriyle ilişkilerini keşfetmeleri, biyoçeşitliliğin madde ve enerji akışı açısından önemini sorgulamaları ve ekosistemdeki herhangi bir değişimin ekosistemin sürdürülebilirliğinde ne gibi sonuçları olacağı üzerine akıl yürütmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda bilimin doğası boyutunda ise öğrencilerin araştırma, sorgulama, muhakeme yapma, elindeki bir delili kullanarak iddia ve karşı iddia üretme ve bir argümanı yapılandırma gibi bilim insanlarının kullandıkları ve bilimsel bilgi üretme süreçlerinin bileşenleri olan temel becerileri kazanmaları beklenmektedir.

​Kimler Başvurabilir?

Ortaöğretim 9. ve 10. sınıflar öğrencilerinden ve aynı zamanda genel yetenek, müzik ve görsel alanlarda Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 15 kız – 15 erkek olmak üzere 30 asil ve aynı sayıda yedek katılımcı belirlenecektir.

Etkinlik tarihleri: 19-23 Kasım 2022

Yürütücü Emek KOÇAK

https://argumantasyondogaproje.weebly.com