TÜBİTAK 4004 AKDENİZDE EL ELE GÖKYÜZÜNÜ KEŞFETMEYE

“AKDENİZDE EL ELE GÖKYÜZÜNÜ KEŞFETMEYE” TÜBİTAK 4004 DOĞA OKULLARI VE BİLİM KAMPI PROJESİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde Mersin kapsamında düzenlenmektedir.

PROJE TARİHİ:3-9 EYLÜL 2018

Projenin hedef kitlesi Mersin genelindeki devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerinde ortaokul kademesinde görev yapmakta olan FEN BİLİMLERİ Öğretmenleri ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 7.sınıfta okuyacak olan öğrencilerdir. Başvuru yapan okullardan toplam 24 öğretmen 24 öğrenci olmak üzere 48 katılımcı değerlendirilecektir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldan 7.sınf öğrencisiyle birlikte başvuruları alınacaktır.

PROJEMİZDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİNİN BİR ARADA AKTİF KATILIMIYLA, ALANINDA UZMAN BİLİM İNSANLARIYLA, ATÖLYE AĞIRLIKLI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİM ALINMASI SAĞLANACAKTIR.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde 3-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Mersin ilinde gerçekleştirilecek “Akdeniz’de El Ele Gökyüzünü Keşfetmeye” başlıklı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Projenin amacı; Bilim ve Astronomi alanındaki uzman kişilerle öğretmen ve öğrenciler arasında iletişim kurulmasını sağlayarak, öğretmen ve öğrencilerin tasarlanmış bilimsel içerikli çalışmalara işbirliği yaparak katılmalarını, gökyüzü gözlemi, fen temelli saha ve atölye çalışmalarıyla uygulamalı olarak Astronomi konularında bilimsel bilgilere ulaşmalarını, proje sonrasında katılımcılarla birlikte Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Projenin hedef kitlesi, Mersin ilindeki ortaokullarda görev yapan 24 Fen Bilimleri Öğretmeni ve bu öğretmenlerin okullarında okuyan 24 yedinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 48 kişidir. Konaklamalı olarak yürütülecek projede verilecek eğitimler, 3-9 Eylül 2018 tarihleri arasında, Mersin´de gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, çıplak gözle, teleskopla, tasarladıkları gözlem araçlarıyla ve mobil uygulamalarla gökyüzü gözlemi yapacaklar, etkileşimli uygulamalarla planlanan atölye çalışmaları ve bilimsel düşünme becerilerini destekleyen deneysel etkinliklerde aktif rol alacaklardır.

Proje sonrasında, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, proje ekibi ve katılımcıları ile birlikte “Mersin Astronomi Topluluğu” kurulacaktır. Kurulacak topluluk Astronomi bilimini il genelinde yaygınlaştıracak faaliyetleri planlayacak ve yürütecektir. Konaklama ve eğitimlerin Mersin Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleşecek projemizde katılımcıların yol masrafları hariç konaklama ve yemek giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.