TÜBİTAK 4004 – 4005 Projeleri

TÜBİTAK 4004 - 4005 Projeleri

TÜBİTAK 4004 – 4005 PROJELERİ

Gazi Üniversitesi
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim Bilimleri Günlüğü – 3

30 NİSAN 2021 CUMA / SAAT 15.00

ZOOM
TOPLANTININ KODU : 971 3284 0740
TOPLANTININ ŞİFRESİ : Egtbil2021

Açılış Konuşması:
Prof. Dr. Musa YILDIZ
Gazi Üniversitesi Rektörü

Oturum Yöneticisi:
Arş. Gör. Aysun ÖZTÜRK
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Konuşmacı:
Dr. Derya YÜREĞİLLİ GÖKSU
MEB, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Program Geliştirme Uzmanı ve İngilizce Öğretmeni