TÜBİTAK 4004 – 4005 – 4006 – 4007 Çağrı Metinleri yayınlandı

TÜBİTAK 4004 – 4005 – 4006 – 4007 Çağrı Metinleri yayınlandı

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları çağrı metinleri yayınlandı.

2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir.

Çağrı metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4004
  • 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4005
  • 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı: http://bilimiz.tubitak.gov.tr/
  • 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı: http://tubitak.gov.tr/4007

4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 3 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında elektronik imza ile alınacaktır.

4006 programı başvuruları ise http://bilimiz.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 22 Ekim – 22 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni Yayınlandı
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlayan 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının çağrı metni yayınlandı.

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRI METNİ YAYINLANDI!
Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlayan 4004 programı.

4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇAĞRI METNİ YAYINLANDI!
Katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan 4005 programı

4007 BİLİM ŞENLİKLERİ ÇAĞRI METNİ YAYINLANDI!
Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan 4007 programı