Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4004 17.Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Yayınlandı

TÜBİTAK 4004 17.Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Yayınlandı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, 2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından yürütülen bir programdır. Bu program, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

“Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” hibe programının amacı bilimsel bilginin topluma kazandırılmasıdır. Bilginin görselleştirilmesi ve mümkün olan her yerde etkileşimli uygulamaların kullanılması yoluyla bilginin yayılması Öğrencilere anlaşılır bir şekilde öğreterek ve katılımcıların bilimsel gerçekleri tanımalarına yardımcı olarak, Amaç merakı, araştırmayı, sorgulamayı ve öğrenme isteğini teşvik etmektir.

Doğal eğitim ve bilim okulları, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaokullar ve eşdeğer okullara yönelik destek programları Öğrenciler, öğrenciler, lisans ve lisansüstü öğrenciler, öğretmenler veya bilim merkezleri Hedef çalışan grubu için “Çağrı Alanı” başlığı altında listelenen alanlar Gözlem ve uygulama yoluyla bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri hedef gruplara iletmek. Öğrencilerin anlamalarına yardımcı olmak için belirli bir programın parçası olarak gerçekleştirilen etkinlikler Kapsar.

Doğa Eğitimi
Doğa Eğitimi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

a. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
b. En az tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak,
c. Bir kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye
iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Alanları ve Tematik Çağrı Alanları

i. Temel Çağrı Alanları
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler

ii. Tematik Çağrı Alanları
İklim Değişikliği
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Yapay Zeka ve Uygulamaları
Havacılık ve Uzay

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Etkinlik Türleri ve Yöntemleri

Açık ve kapalı uçlu deney Animasyon ve benzetim (simülasyon)
Argümantasyon Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
Bilgi işlemsel düşünme Bilimsel gezi ve saha çalışması
Dijital oyun/ öyküleme Doğa ve yaban hayatı gözlemi
Eğitsel oyun Mobil uygulama
Oyunlaştırma Sanat
Sergi ve gösteri Spor
STEAM Tahmin et – gözle – açıkla
Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay Yaratıcı drama

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Başvuru Formları

  1. Proje Öneri Formu
  2. Başvuru şartlarınca gerekli olduğu durumda:

Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın. Proje Hazırlama Kılavuzu için tıklayın.

Proje başvurularının değerlendirilmesinde, aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

  • Projenin bilimsel ve eğitimsel değeri
  • Projenin hedef kitlesi ve kapsamı
  • Projenin uygulama planı ve yöntemi
  • Projenin bütçesi

Projeler, TÜBİTAK tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, uygun görülen projelere hibe desteği verilecektir.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Takvimi
Başvuru Dönemi 13 Kasım 2023 – 13 Aralık 2023 (Saat: 17.30)
Etkinlik Dönemi 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025
Proje Süresi En fazla 12 ay

17.TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, 13 Kasım 2023 tarihinde açıldı ve 13 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Bu çağrı kapsamında, doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanları, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında gerçekleştirilecek projeler desteklenecektir.

Proje başvuruları, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenecek olup, proje başvurusu elektronik ortamda “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” ile imzalanacaktır.

Başvuru süreci ve programlar ile ilgili sorularınız için bt4004@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.

17.TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İLETİŞİM
Tüm duyurular ve bildirimler için : http://www.tubitak.gov.tr/4004
Proje başvuru ve yürütme süreci ile ilgili sorularınız için : bt4004@tubitak.gov.tr
Mali konular ve sözleşmeler ile ilgili sorularınız için : bito-mades-proje@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 4004 17.Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı’na örnek projeler
• Bir üniversitenin fen fakültesi tarafından yürütülecek bir proje kapsamında, okul öncesi çocuklara yönelik doğa eğitimleri düzenlenmesi
• Bir kamu kurumunun desteğiyle, lise öğrencilerine yönelik bir bilim okulunun açılması
• Bir sivil toplum kuruluşu tarafından, bilimsel konularda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bir etkinlik
Bu projeler, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine tanıtmak ve sevdirmek için çeşitli yöntemler kullanılabileceğini göstermektedir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.