TÜBİTAK 3005 Geleceğin Dönüşümü: Özel Yetenekliler ve Yenilenebilir Enerji Projesi

TÜBİTAK 3005
TÜBİTAK 3005

Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK 3005 Geleceğin Dönüşümü: Özel Yetenekliler ve Yenilenebilir Enerji Projesi 7., ve/veya 8. sınıfta öğrenim görecek olan 40 özel yetenekli öğrencilere yöneliktir.

Projenin amacı özel yetenekli öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını bilimsel, sosyal, ahlaki ve etik açıdan ele alarak gelecekteki rolleri hakkında uygulamalı etkinliklerle farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Proje süresince yapılacak gezi-gözlem, atölye çalışmaları, deneyler ve eğitsel oyunlar gibi farklı uygulamalar ile zengin bir öğrenme ortamı ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunulacaktır.

Projenin hedef kitlesini 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaokul 7., ve/veya 8. sınıfta öğrenim görecek olan 40 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır.

Proje kapsamındaki uygulama ve etkinlikler iki grup olarak (20 kişi + 20 kişi) gerçekleştirilecektir. Birinci grup ile “19-25 Ağustos 2024”, ikinci grup ile “26 Ağustos-1 Eylül 2024” tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Sakarya ili çevresinde bulunan çeşitli yenilenebilir enerji üretim tesislerinde uygulama ve etkinlikler gerçekleştirecektir.

Proje, özel yeteneklilerin eğitimi alanında uzman bir yürütücü, fen eğitimi ve/veya özel yeteneklilerin eğitimi alanında uzman beş araştırmacı ve fen eğitiminde lisansüstü eğitime devam eden üç bursiyer olmak üzere toplam 9 kişilik bir ekiple yürütülecektir.

Bu proje sonucunda özel yetenekli öğrencilerin gerçek yaşam deneyimleri ile araştırma inceleme yoluyla ve okul dışı etkinliklerle yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, tedariki ve kullanımı konusunda yerel, ulusal ve küresel açıdan farklı bakış açıları kazanarak bilinçli ve duyarlı vatandaşlar olarak bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından Sakarya Üniversitesi ile iş birliği ile yürütülecek olan bu proje TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından 323K107 proje numarası ile desteklenmektedir. Bu kapsamda katılımcıların öğle yemekleri, uygulama mekanlarına ulaşımı ve etkinliklerde kullanılacak materyaller TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Yürütücü
Nihat Gürel KAHVECİ
(Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

TÜBİTAK 3005
Proje Ekibi adına
Doç. Dr. Eda DEMİRHAN
Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

http://gelecegindonusumu.com/

TÜBİTAK 3005_ Geleceğin Dönüşümü: Özel Yetenekliler ve Yenilenebilir Enerji Projesi Başvuru Formu