TÜBİTAK 2237A Eğitim Bilimleri Alanında Eğitim Gören Lisansüstü Öğrenciler İçin Araştırma Yöntemleri Eğitimi I

TÜBİTAK 2237A
Eğitim Bilimleri Alanında Eğitim Gören Lisansüstü Öğrenciler İçin Araştırma Yöntemleri Eğitimi I

Bu kursun amacı, alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim gören öğrencilerin bilimsel araştırma modelleri ve yöntemleri ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Proje TÜBİTAK tarafından desteklendiği takdirde, katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup, toplam 24 katılımcının eğitim göreceği kursa destek almak için TÜBİTAK’a başvurulacaktır.

Katılım gösteren lisansüstü öğrencilere 5 günlük proje takvimi uyarınca, 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında eğitim verilecektir.

Katılımcılarda aranan koşullar şu şekildedir:
• Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak,
• Lisansüstü eğitimde;
• Yüksek lisans ders aşamasını geçmiş olmak veya
• Doktora yapıyor olmak gerekmektedir.
• Lisansüstü eğitimini; eğitim bilimleri, fen bilimleri, sınıf eğitimi, okul öncesi eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, matematik eğitimi ve özel eğitim, bilim dallarından birinde yapıyor olmak,
• TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak,
• Katılımcıların etkinliklere en fazla 5 kez katılabilmesi, etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması (2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınır),

Planlanan Kurs Başlıkları
Planlanan kurs beş ana başlık altında yapılandırılmış olup, içerik bu ana başlıklara göre detaylı biçimde aşağıda açıklanmıştır:

Bilimsel araştırma tanım ve özellikleri ile bilimsel araştırma süreci
Araştırma modelleri
Nicel araştırma modeli, temel felsefesi ve türleri
Nitel araştırma modeli, temel felsefesi ve türleri
Karma yöntem araştırması, temel felsefesi ve türleri
Bilimsel araştırma, temel kavramlar ve bilimsel araştırma sürecinin aşamaları
Nicel araştırma modeli ve yöntemleri (betimsel yöntem, deneysel yöntem, ilişkisel yöntem, nedensel-karşılaştırmalı yöntem, meta-analizi vb.)
Nitel araştırma modeli ve yöntemleri (doküman analizi, durum çalışması, olgu bilim, eylem araştırması, gömülü teori, etnografi/kültür analizi, eleştirel söylem analizi, meta-sentez vb.)
Nitel araştırmalarda veri toplama araçları ve analizi
Karma araştırma modeli ve yöntemleri (paralel eşzamanlı yöntemler, sıralı yöntemler, dönüştürücü desenler, çok aşamalı desenler, tamamen bütünleşik desenler vs.)
Araştırmalarda veri toplama araçları ve analizi
Bilimsel çalışmalarda geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık
Araştırma yöntemi belirlemede ve uygulamada yaygın olarak yapılan hatalar

 

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi
Mail: [email protected]

 

https://egtproje.mersin.edu.tr

Başvuru:
https://docs.google.com/forms/d/1WFo_u2GoTxBxfKNR_KYUkAI8yPjjCmwmuU_TKd12j-8/viewform?ts=62b4961d&edit_requested=true

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin