TÜBİTAK 2237 Uygulamalı Tarihyazımı Okulu

TÜBİTAK 2237 Eğitim Etkinliği
Uygulamalı Tarihyazımı Okulu: Tarihyazımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi

TÜBİTAK 2237 Eğitim Etkinliği “Uygulamalı Tarihyazımı Okulu: Tarihyazımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi II”

Bu proje kapsamında düzenlenecek olan eğitim etkinliğine başvurabilmek için adayların aşağıdaki kritere sahip olması gereklidir:

• Türkiye’de herhangi bir üniversitede tarih alanında lisansüstü bir programda (yüksek lisans veya doktora) aktif öğrenci olmak,
Etkinliğe gönüllülük esasına dayalı olarak başvuru yapanlar adaylar arasından yukarıda verilen ölçütü sağlayanlar katılımcı aday havuzuna alınacaktır. Yukarıdaki ölçütler sağlandıktan sonra başvuran adaylar arasından 30 katılımcının belirlenmesinde kullanılacak öncelikler belirlenmiştir. Aday havuzundaki katılımcılar aşağıda belirtilen ölçütlere göre matrislere yerleştirilecek ve sonuç olarak katılımcı profilinde lisansüstü eğitim düzeyi, lisansüstü öğrenim gördüğü bilim dalı, coğrafi bölge ve cinsiyet bakımından dengeli bir dağılım sağlanacaktır.
Katılımcıların seçilmesinde;

• adayların lisansüstü öğrenim durumları dikkate alınacak olup eğitim etkinliğinde yüksek lisans veya doktora yapanların eşit sayıda olması sağlanacaktır.

• adayların Tarih Bölümü çatısı altında lisansüstü öğrenim gördükleri bilim dalı (Yakınçağ, Yeniçağ, Ortaçağ vs.) dikkate alınacak olup bunlar arasında eşit bir dağılım sağlanacaktır.

• bölge çeşitliliği dikkate alınacak olup başvuruların elvermesi dumurunda Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden ve şehir bakımından dengeli bir dağılım oluşturulacaktır.

• Kadın ve erkek katılımcıların eşit sayıda olması sağlanacaktır.

Etkinliğin Gerçekleştirileceği Tarih: 25.01.2023 – 29.01.2023

Etkinlik İnternet Adresi: tubitak.tarihyazimi.org

Etkinlik Başvuru Tarihleri: 01.01.2023-15.01.2023
Etkinlik Başvurularının açıklanması: 17.01.2023

TÜBİTAK 2237 Eğitim Etkinliği “Uygulamalı Tarihyazımı Okulu: Tarihyazımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi II” aday katılımcı başvuru formu