TÜBİTAK 2237 Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237 Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi

Bu proje ile, okul dışı ortamlarda fen öğretimi hakkında bilgi sahibi olmanız ve bu tür ortamlarda kullanılabilecek farklı yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi ve becerilerinizin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projedeki teorik eğitimde ilk olarak okul dışı ortamların fen eğitimindeki yeri ve öneminden bahsedilecektir. Bu kısımda ayrıca sizlerin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz okul dışı ortamlarda kullanılabilecek birtakım yenilikçi yöntem ve teknikler örnek etkinliklerle anlatılacaktır. Sonrasında teorik eğitimde sizlere tanıtılan yöntem ve teknikler çevrim içi okul dışı ortamlarda etkileşimli olarak uygulanacaktır. Son aşamada ise aldığınız hem teorik hem de pratik eğitime dayanarak sizlerden etkinlik geliştirmeniz istenecektir.

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi” isimli proje başvurumuz kabul almıştır. 06-11 Şubat 2023 tarihleri arasında çevrim içi yapılacak olan proje, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya 4. sınıfta kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

Etkinkiler Çevrim içi yapılacaktır.

Katılımcıların belirlenmesi

Projenin hedef kitlesi Sınıf öğretmeni adaylarıdır. Bu amaçla düzenlenecek eğitim etkinliğimizin katılımcıları Eğitim Fakültelerinde Sınıf öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa öğrenim gören öğrencilerdir. Katılımcı sayısı, yapılması planlanan etkinlikte ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak 30 kişi olarak belirlenmiştir. Etkinliğin duyurulması adına bir afiş hazırlanarak özel eğitim öğretmenliği programı olan üniversitelere gönderilecek, ayrıca facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığı ile ve //www.okuldisiogrenme.com ve www.odarum.hacettepe.edu.tr web siteleri aracılığıyla projeye başvuru çağrısı yapılacaktır. Proje için ayrıca bir internet sayfası www.odarum.hacettepe.edu.tr hazırlanmıştır ve etkinlik ile ilgili tanıtım ve duyurular buradan paylaşılacaktır. Öğretmen adaylarının seçiminde çevrimiçi olarak hazırlanan başvuru formu kullanılacaktır. Proje için hazırlanan internet sayfasındaki başvuru kısmında yer alan form üzerinden katılımcıların seçimi yapılacaktır. Başvuru formunun excel ortamında değerlendirilmesi yapılacak ve aşağıda belirtilen koşullara göre 30 adaydan oluşan asıl liste proje web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca listedeki katılımcılara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Asıl listeden katılamayacaklar olması ihtimaline karşı ek olarak yedek katılımcı listesi hazırlanacaktır. Etkinlik başlangıcından bir hafta önce katılımcıların dahil olduğu WhatsApp grubu oluşturulacaktır. Böylelikle, tüm eğitim süreci ve sonrası öğretmen adaylarının her türlü soru, sorunlarına çözüm bulmak, gerekli duyuruları yapmak adına mobil iletişim sistemi yoluyla sürekli aktif bir ortam sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının etik ve fırsat eşitliği kuralları göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Sınıf Öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa kayıtlı olan lisans öğrencisi olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi istenecektir),
3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı
Cinsiyet bakımından eşit dağılım
Farklı üniversite/şehirden katılım
Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme
Benzer konuda TÜBİTAK tarafından yapılan proje etkinliklerine daha önceden katılmamış olma
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
olarak belirlenmiştir.

Katılımcı olabilmek için 20 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi Başvuru Formu

Düzenleme Kurulu Başkanı/Koordinatör

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı

06800 Beytepe – ANKARA

Tel: (0312) 2978618- (0312) 7805618
Belgegeçer: (0312) 299 2083 / 2978600