TÜBİTAK 2237 Sağlık Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A

TÜBİTAK 2237-A Sağlık Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi

Eczacılık, tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği, veteriner, fen (Biyoloji ve moleküler biyoloji genetik bölümü gibi) ve mühendislik fakültelerinin ilgili bölümleri (Gıda ve genetik mühendisliği gibi) gibi sağlık bilimleri alanında genç bilim insanı ve araştırmacılarının ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, alt başlıkları, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Etkinliğin Kapsamı:
“Sağlık Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” başlıklı etkinlik kapsamında; sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK proje süreçlerinde başarı sağlayamamış ya da henüz başlangıç aşamasındaki genç bilim insanlarının proje yazma ve yürütme kapasitelerine katkı sağlamak için teorik ve uygulamalı 3 günlük eğitim programı uygulanacaktır. Eğitim etkinliğinin duyurusu üniversite internet ağı üzerinden ilan edilecektir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, sağlık bilimleri (Diyetisyenlik, fizyoterapi, ve hemşirelik) ve fen (Biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik) gibi sağlık alanında yazılı başvuru esasına göre adayların eğitime kabulü gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe katılmak isteyen katılımcıların http://saglikproje.firat.edu.tr/ web sayfasında yer alan bilgileri dikkatlice okuyup, başvuru formunu doldurarak ön kayıtta bulunmaları gerekmektedir. Kurs ücretsiz olup, yol, yemek ve ulaşım masrafları TUBİTAK 2237-A programı kapsamınca karşılanacaktır.