TÜBİTAK 2237 Okul Öncesi Öğretmen Adayları Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Fen Etkinlikleri Hazırlıyor

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237

TÜBİTAK 2237 Okul Öncesi Öğretmen Adayları Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Fen Etkinlikleri Hazırlıyor

TÜBİTAK 2237 – Okul öncesi öğretmen adaylarının çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikçi ve özgün fen etkinliklerini tasarlayabilmelerini sağlamak amacı ile planlanan projede;

 • Okul öncesi öğretmen adaylarını okul öncesi eğitim içerisinde yer alan konu alanlarından birisi olan fen eğitimde “bilimsel süreç becerileri” konularında bilgilendirmek ve bu kapsamda fen etkinliklerinin tasarlanmasının ve yürütülmesinin önem ve gereğinin farkına varmalarını sağlamak,
 • Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik fen etkinlikleri tasarlamalarında yenilikçi yöntem ve tekniklerin farkına varmasını ve bu teknikleri kullanma yetkinliklerini geliştirmesine katkı sağlamak,
 • Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini odak noktasına alan fen etkinlikleri geliştirmelerine rehberlik etmek ve bu bağlamda sürdürülebilirlik oluşturmak hedeflenmektedir.

TÜBİTAK 2237 A – Projenin Kapsamı

Proje kapsamında, okul öncesi öğretmen adaylarının çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikçi ve özgün fen etkinliklerini tasarlayabilmelerini sağlamak amacıyla alanında uzman eğitimciler tarafından teorik alt yapı oluşturma ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Proje 6 gün olarak planlanmış ve ilk gün bilimsel süreç becerilerine yönelik teorik bilginin sunulması, geriye kalan 5 gün belirlenen ünite konuları ve yenilikçi yöntem ve teknikler ile bu bilimsel süreç becerilerini merkeze alan fen etkinliklerini planlama, geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Etkinliklerin 3 basamakta yürütülmesi planlanmaktadır. Birinci basamakta bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik fen etkinliklerinin eğitmenler tarafından teorik ve örnek uygulamalara yer vermesi ile başlayacaktır. İkinci basamak öğretmen adaylarının etkinlik planlama ve hazırlaması sürecidir. Süreç sonunda öğretmen adayları geliştirmiş oldukları etkinlik tasarımlarını sunacak ve diğer grupların etkinlik sürecini değerlendirmesi adına proje ekibi tarafından geliştirilecek dereceli puanlama anahtarı kullanılacaktır. Üçüncü basamakta ise eğitimler aracılığıyla Ağgül-Yalçın (2011) tarafından geliştirilen “Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi Rubriği” kullanılarak değerlendirme süreci tamamlanacaktır. Gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında ele alınacak konular;

 • Bilimsel Süreç Becerileri
 • Okul Öncesi Fen Eğitiminde ve Fen Etkinliklerinde “Bilimsel Süreç Becerileri” Kavramı
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Gözlem”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Tahmin”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Sınıflama”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Ölçme-Kaydetme”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “İletişim Kurma”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Sonuç Çıkarma”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Hipotez Kurma”
 • Okul Öncesi Fen Etkinliklerinde Bilimsel Süreç Becerilerinden “Değişkenleri Kontrol Etme”
 • Bilimsel Süreç Becerilerinin Sınıflandırılarak Kazandırılması
 • Okul Öncesi Fen Konu ve Kazanımları Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerine Yönelik Etkinlik Tasarlama Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
 • Okul Öncesi Fen Konu ve Kazanımları Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerine Yönelik Etkinlik Yürütme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
 •  Okul Öncesi Fen Konu ve Kazanımları Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerine Yönelik Etkinlik Değerlendirme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
 • Okul Öncesi Fen Konu ve Kazanımları Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Güncel Yaklaşımlar/Yöntemler/Teknikler
 • Fen Merkezinde Bilimsel Süreç Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Kullanılabilecek Araç-Gereç ve Materyaller
 • Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinde Tartışma Teknikleri ve Önemi
 • Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinde STEM
 • Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinde Web 2.0 Araçları
 • Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinde Deney
 • Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinde Oyun
 • Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinde Resimli Hikâye Kitabı/Dijital Kitap
 • Okul öncesinde Örnek Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinlik/Proje Çalışmaları,
 • Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinlikleri İçin Gerekli Araç-Gereçlerin Sağlanması,
 • Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerinin Geliştirilmesi,
 • Geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Tartışılması,
 • Geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen Etkinliklerin Değerlendirilmesi olarak planlanmaktadır.

TÜBİTAK 2237 A – Etkinliğin Yeri

Etkinliğin çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır. Okul öncesine yönelik bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik fen etkinliklerinin tasarlanması ve uygulaması kapsamında alanında uzman öğretim üyelerinin ülkemizin farklı fakültelerinde eğitim verdiği düşünüldüğünde çevrimiçi öğrenme ortamlarının etkisi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda çevrimiçi öğrenme ortamlarının aynı anda daha fazla kişiye ulaşılma imkânı, coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldırması, herkese uygun öğrenme ortamı hazırlaması, eğitimin kayıt altına alınarak tekrar izlenebilmesi ve bütün bunlara ek olarak eğitim öğretim sürecine ilişkin toplam maliyetin önemli ölçüde düşük olması gibi avantajları, söz konusu öğrenme ortamlarının tercih edilmesinde ön plana çıkarmıştır. Bu avantajları göz önünde bulundurarak, bu projenin çevrimiçi platformdan biri olan Zoom üzerinden yapılması planlanmıştır. Etkinlik planına ilişkin genel rapor ve etkinlik sürecinin detaylandırıldığı günlük planlar aşağıda sunulmuştur.

TÜBİTAK 2237 A – Kimler Başvurabilir?

Katılımcılarda aranan ön ölçütler:

 • Türkiye’deki üniversitelerde okul öncesi öğretmenliği programının üçüncü veya dördüncü sınıfta öğrenim görüyor olmak,
 • Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kaydolmak veya etkinliğe kabul edilmesi halinde kayıt yaptıracağını beyan etmek,
 • Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olmak,
 • Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermek,
 • Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmek.

Yukarıdaki ölçütleri sağlayan öğretmen adayları arasından seçilecek adayların katılımcı seçiminde değerlendirme sürecinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak puanlama yapılacaktır.

 

Puanlamada dikkate alınacak kriterler;

 • Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma (10 puan),
 • Akademik ortalama (3. sınıflar için 1. ve 2. sınıf genel akademik ortalaması, 4. sınıflar için 1. 2. ve 3. sınıflara ait genel akademik ortalama) (Akademik ortalaması 2,00-2,50 arası: 10 puan; 2,51-3,00 arası: 20 puan; 3,01-3,50 arası 30 puan; 3,51-4,00 arası 40 puan)
 • Katılım isteğini gerekçelendirme (10 puan) şeklindedir.

Her bir katılımcı yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda puanlandırılacaktır. Başvuruda bulunan katılımcılar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacaktır. En yüksek puan alan 30 katılımcı adayı sürece dâhil edilecektir. Katılımcıların cinsiyet açısından dağılımının başvuranların cinsiyet dağılımları oranına yakın olmasına dikkat edilecektir. Katılımcıların öğrenim gördükleri üniversiteler açısından maksimum çeşitlilik göstermesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Fen Etkinlikleri Hazırlıyor Başvuru Formu için tıklayınız.