TÜBİTAK 2237 Öğretmen Adaylarına Yönelik Deprem Sonrası

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237 Öğretmen Adayları

TÜBİTAK 2237 Öğretmen Adaylarına Yönelik Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri

Katılımcılar, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları arasından seçilecektir. Son sınıf öğrencilerine öncelik tanınacaktır.

Öğretmen Adaylarına Yönelik Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri

“Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri” projesi özellikle depremlerin etkisi altındaki bireylerin hayatlarına yeniden adapte olabilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir proje olarak büyük bir öneme sahiptir. Deprem sonrası yaşanan travma ve stres, bireylerin yaşamlarında büyük bir etki sebep olabilir ve bu etki uzun vadeli sürebilir. Bu nedenle, deprem sonrası hayatta kalmak ve hayata dönmek için gerekli olan becerilerin öğrenilmesi ve pratikleştirilmesi büyük bir önem taşır. Eğitimlerin; sağlık alanında uzman kişiler, eğitim bilimciler, sosyolog, psikolog ve afet uzmanı tarafından verilmesi, deprem sonrası yaşanan sağlık problemleri, toplumsal etkileri ve psikolojik travma konusunda doğru ve bilimsel bilgi aktarımını sağlayacaktır. Bu sayede katılımcılar, deprem sonrası sağlık problemlerini tanımlama ve bunlarla başa çıkma becerilerini geliştirme konusunda daha donanımlı olacaklardır.

Projenin eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarına yönelik olması, gelecekteki öğretmenlerin deprem sonrası toplumun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak bilgi ve becerileri edinmelerine olanak sağlayacaktır. Bu öğretmenler, özellikle deprem sonrası eğitimde öğrencilerine yardımcı olma konusunda daha donanımlı olacaklar ve böylece deprem sonrası toplumsal yapılanmanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkıda bulunacaklardır.

Sonuç olarak, Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri projesi, depremlerin etkisi altındaki bireylerin hayatlarını sürdürmelerine ve toplumun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için büyük bir öneme sahiptir. Bu proje sayesinde katılımcılar deprem sonrası yaşanan sağlık problemlerini tanıma, psikolojik travmayı atlatma ve toplumsal yapılanmada rol alabilme konusunda daha donanımlı hale gelmeleri öngörülmektedir.

Amaç ve Hedefler

Depremler genellikle önceden tahmin edilemeyen doğal afetlerdir ve bireylerin yaşamlarını, sağlık durumlarını ve barınma alanlarını olumsuz etkileyebilirler. Bu projenin amacı da gelecek nesillere yön verecek olan öğretmen adaylarının deprem ile ilgili daha bilinçli ve depreme karşı hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek olan “Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri” projesi, katılımcılara deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapacaklarını bilmelerini yardımcı olacak bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Etkinlik, sağlık, sosyoloji, psikoloji ve afet ve kriz yönetimi ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinlerde uzmanlığı bulunan kişiler tarafından eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için düzenlenmesi planlanmıştır.

Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri projesi, öğretmen adaylarına deprem sonrası hayatta kalma ve toparlanma becerileri kazandırması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra geleceğimiz olan öğrencilerin doğru ve hızlı bir şekilde yaşamlarını normalleştirmelerine de destek olabilecektir. Bu amaç doğrultusunda, Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri projesi, öğretmen adaylarının deprem sonrası yaşamlarını daha güvenli, bilinçli ve hazırlıklı hale getirerek, toplumda afet farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Projenin hedefi, öğretmen adaylarının deprem sonrası ortaya çıkabilecek sağlık, güvenlik, barınma, beslenme ve iletişim sorunlarına çözüm bulabilmelerini sağlayacak bilgileri edinmelerini sağlamak ve kişisel ve toplumsal dayanıklılıklarını artırmaktır. Öğretmen adayları, sağlık alanında uzman kişiler, sosyolog, psikolog, afet uzmanı ve eğitim bilimcileri tarafından verilecek olan dersler sayesinde, deprem öncesi hazırlık, deprem sırasında ve sonrasında hayatta kalma becerileri, barınma ve beslenme, ilk yardım, iletişim ve psikolojik destek konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Projenin amaçlarına ulaşmak için eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak yüzyüze planlanacak ve öğretmen adaylarının aktif katılımı sağlanacaktır. Ayrıca, eğitim öncesi ve sonrası öğretmen adaylarının deprem farkındalık performansı değerlendirilecek ve eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.

Etkinlik Tarihi: 5-7 Ekim 2023
Etkinlik Adresi: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Laboratuvarları
Etkinlik Web Adresi: http://2237dshd.firat.edu.tr/
Eğitim Koordinatörü: Dr. Nuray YILDIRIM

TÜBİTAK 2237-A Deprem Sonrası Hayata Dönüş Eğitimleri Başvuru Formu