Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237 Öğretmen Adayları Deprem Farkındalıklarını Geliştiriyor II

TÜBİTAK 2237 Öğretmen Adayları Deprem Farkındalıklarını Geliştiriyor II

Etkinliğin amacı, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının deprem farkındalığını artırmak, ileride öğretmen olarak atandıklarında öğrencilerinin deprem farkındalıklarını artırmada yararlanabilecekleri eğitsel oyun ve yaratıcı drama uygulamalarını derslerinde kullanmaları konusunda bilgi ve beceri gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Öğretmen Adayları Deprem Farkındalıklarını Geliştiriyor II Proje Kapsamı

Bu çalışmada; öğretmen adaylarının deprem farkındalığını artırmak, ileride öğretmen olarak atandıklarında öğrencilerinin deprem farkındalıklarını artırmada yararlanabilecekleri eğitsel oyun ve yaratıcı drama uygulamalarını derslerinde kullanmaları konusunda bilgi ve beceri gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Ekinliğin öğretmen adaylarına sağlayacağı katkılar aşağıda sunulmuştur;

•Katılımcılar olası bir deprem durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

•Katılımcılar ileride öğretmen olarak atandıklarında öğrencilerinin depreme karsı farkındalıklarının artırılmasında sınıf ortamında kullanılacak eğitsel oyunlarla ilgili bilgi ve beceri elde edeceklerdir.

•Katılımcılar deprem öncesi süreçte ne yapılması gerektiği depreme nasıl hazırlıklı olunabileceği ile ilgili bilgiler elde edecekler bu bilgilere dayalı eğitsel oyunlar tasarlayacaklardır.

•Katılımcılar deprem sırasında kendilerini nasıl korumaları ve hareket etmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olacaklar, ileride öğretmen olduklarında bu konuda öğrencilerde farkındalık yaratacak eğitsel oyunlarını tasarlayacaklardır.

•Katılımcılar deprem sonrasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Deprem sonrası nasıl davranılması gerektiği ile ilgili atölye çalışmalarında eğitsel oyunlarını geliştireceklerdir.

•Katılımcılar deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri drama eşliğinde canlandırma imkânı elde edecekler, öğretmen adayları dramadan depreme farkındalık oluşturmada ne şekilde yararlanılması gerektiği ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

Başvuru
8-9 Aralık 2023 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinliğe ülkemizin 7 farklı bölgesinden 20 öğretmen adayı seçilecektir. Projeye katılımcıların seçiminde “tpabproje.trabzon.edu.tr” uzantılı adresten yapılacak başvurular dikkate alınacaktır. Etkinlik eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf, sosyal bilgiler ve fen bilimleri öğretmen adaylarına açıktır. Katılımcıların belirtilen programlardan seçilmesinde bu branşlarda yer alan derslerde öğretim programlarında deprem ile ilgili konu kavramlara yer verilmesi gerekçe olarak gösterilebilir. Etkinliğe toplam 20 katılımcının katılması planlanmaktadır. Etkinlik için 20 asil 20 yedek olmak üzere toplam 40 kişilik katılımcı listesi oluşturulacaktır; asıl listedeki katılımcılardan projeye katılamama durumu olanların yerine yedek listedeki katılımcılar etkinliğe davet edilecektir.

https://tpabproje.trabzon.edu.tr/S/2612/basvuru

Tübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.