Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237 Klinik Eczacılık: Dünü, Bugünü, Yarını

TÜBİTAK 2237 Klinik Eczacılık: Dünü, Bugünü, Yarını

Klinik Eczacılık Uzmanlığını ya da Klinik Eczacılık Doktora eğitimini tamamlamış bilim insanlarının sayısındaki kısıtlılık sebebiyle ülkemizin tüm eczacılık fakültelerinde bu alana ait uzman ve deneyimli kişiler çalışamamaktadır. Eczacılık fakültesi öğrencilerine “Klinik Eczacılık” konulu bir eğitim düzenleyerek klinik eczacılık alanında uzman konuşmacıların davet edilmesiyle daha fazla eczacılık fakültesi öğrencisinin mesleğin dönüşümü konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile klinik eczacılığın tarihini, şimdiki durumunu ve öngörülen geleceğini öğrencilerimize sunmak, bu alandaki yeteneklerini pekiştirmek, ilaç bakımında sorumluluk alan eczacıların önemini kavratmak, kariyer planlarına yeni bakış açıları kazandırmak hedeflenmektedir. Afetlerde Klinik Eczacılık, İlaçla İlgili Sorunlar, Akılcı İlaç Kullanımı gibi konular işlenerek geleceğin potansiyel eczacılarına eczacılık mesleğine dair güncel bilgiler kazandırmak planlanmaktadır.

Eğitim programı eczacılık fakültesi lisans eğitimine başarıyla devam eden lisans öğrencilerine yöneliktir. Etkinliğe katılımcı olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimini devam ettirmekte olan öğrencilerin seçilmesi, eczacılık mesleğine daha yetkin mezunlar yetiştirmek konusunda önemlidir. Eczacılık fakültesinde edinilen her bilginin uygulamaya aktarılırken hasta odaklı ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi olarak da tarif edilebilecek olan farmasötik bakım kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için eczacılık fakültesi 4. ve 5. sınıf lisans öğrencileri katılımcı olarak öncelikli olacaklardır.

Katılım Koşulları:

• Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık fakültesi lisans eğitimine devam eden 4. ve 5. sınıflar öncelikli olacaktır.
• Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık fakültesi lisans eğitimine devam eden 1., 2. ve 3. sınıflar katılımcı olarak değerlendirmeye alınacaktır.
• Öğrencilerden talep edilecek niyet mektubu (etkinliğe katılım amacı) sıralamada dikkate alınacaktır.
• Katılımcıların seçiminde genel not ortalamasına göre yapılacak sıralama dikkate alınacaktır.
• Öğrenci 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programından destek almış/alıyor ise öğrenciye öncelik tanınacaktır.
• Başvurulara göre 30 asil, 10 yedek katılımcı seçilecektir. Asillerin katılamaması durumunda yedekler aranacaktır.
• Katılımcılar son başvuru tarihi olan 28 Eylül 2023 günü saat 17.00’a kadar etkinlik internet sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak ya da etkinlik yürütücüsüne bizzat başvuru yapacaktır.

Etkinlik Programı ve Yeri
Etkinlik Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Tüm katılımcılar için öğle yemeği ve eğitim süresince program aralarında verilecek su, içecek ve ikramlar hizmet alımı yoluyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evi tarafından sağlanacaktır.

Katılımcı olmak isteyenler için başvuru formunun doldurularak 28 Eylül 2023 günü saat 17.00’a kadar kedbye@agri.edu.tr e-posta adresine PDF formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.