Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237 İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Edimbilim Güncel Bilgi ve Beceri Kazandırma...

TÜBİTAK 2237 İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Edimbilim Güncel Bilgi ve Beceri Kazandırma Kursu II

TÜBİTAK 2237 İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Edimbilim Güncel Bilgi ve Beceri Kazandırma Kursu II

 

Bu etkinliğin amacı, Türkiye’de devlet veya vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde İngilizce Öğretmenliği programlarında 3 veya 4. sınıflarda eğitimini sürdürmekte olan 30 İngilizce öğretmen adayına meslek hayatlarında kullanabilecekleri; edimbilim, kültürlerarası edimbilim, toplumedim gibi konular hakkında güncel bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, dil öğretiminde edimbilimin ölçme-değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi, Web 2.0 araçlarıyla dil öğretiminde kullanılması, işitsel-görsel materyaller hazırlama ve çevrim içi topluluklara katılma gibi konularda teknoloji kullanımı ve uygulamalarıyla birlikte İngilizce derslerine nasıl dahil edeceklerine dair deneyim kazandırmaktır.

Belirtilen amaç doğrultusunda üç gün sürecek olan ve katılımcı öğretmen adaylarının edimbilim ilgili hem teorik bilgi hem uygulama becerileri kazanmalarını hedefleyen kurs kapsamını şu konular oluşturmaktadır:

Edimbilimde Ana Kavramlar

(Çevrim içi) İletişimde Nezaket ve Kabalık

Dış-bağlamsal Yapı ve Gönderim

Edimbilim ve Ölçme-Değerlendirme

Dijital Söylemde Kültürlerarası Edimbilim

Sosyal Medyada Lingua Franca ve Edimbilim

Sözedimlerinin Pragmalinguistik ve Sosyolinguistik Yönleri

Derlem ve Edimbilim İlişkisi

Tüm bu konular işlenirken her dersin teorik kısmının ardından öğrenciler yönergeler ve etkinlikler aracılığıyla bireysel veya grup çalışması şeklinde uygulamalara tabi tutulacaktır. Kurs içeriğinde yer alan etkinlikler göz önüne alındığında, kursu tamamlayan her öğretmen adayının etkinlik amacında bilgi ve becerilerine sahip olacakları öngörülmektedir.

Başvuru Kriterleri

Proje kapsamında 30 (otuz) katılımcıya yer verilecektir.

30 (otuz) asil, 15 (on beş) yedek katılımcı seçilecektir.

Başvuran adayların Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinin İngilizce Öğretmenliği programlarında 3. veya 4. sınıfta eğitimlerini sürdürmekte olması gerekmekterdir.

Katılımcılar, cinsiyet, şehir ve üniversite dağılımı dengeli olacak şekilde seçilecektir.

Katılımcıların seçiminde not ortalamaları kriter olarak esas alınacaktır.

Katılımcıların TÜBİTAK projelerinden en fazla 5 tanesine katılabilmesi ölçütü dikkate alınacaktır.

Etkinlik Yürütücüsü: Doç.Dr. Betül BAL-GEZEGİN

Başvuru için son tarih 01.11.2023

İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Edimbilim Güncel Bilgi ve Beceri Kazandırma Kursu II Başvuru Sayfası:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEeO3IcXZJLNJH4BUs7wY9RAABZTSUxueNRnE0UQqtL1Dlwg/viewform

Tübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.