TÜBİTAK 2237 Dijital Öğrencilik Eğitimi Etkinliği

TÜBİTAK’ın 2237 programı kapsamında 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Dijital Öğrencilik konusunda eğitim verilecektir. Dijital yaşamdan farklı alanlardaki robotik uygulamalara, dijital etik ve güvenlikten yapayzekanın işleyişine kadar çeşitli konuların öğrencilerin çalışma alanındaki olası yansımaları atölye şeklinde ele alıncaktır.

Atatürk Üniversitesinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek etkinliğimize tüm Türkiye’den önlisans ve lisans öğrencilerinin başvurularını bekliyoruz. Başvuru için son tarih 15 Eylül 2019

Disiplinler arası anlayışla problemlere dijital çözümler üretme becerisinin kazanılması amacıyla teknik bölüm öğrencilerinin yanısıra sağlık (tıp, eczacı, hemşire, vb.), sosyal (işletme, iletişim, sosyoloji, ilahiyat, psikoloji,vb.) ve fen alanlarından katılımcılar beklenmektedir.

Başvurular arasından başarı ve program çeşitliliği kriterine göre belirlenecek 24 öğrencimizle Erzurum’da buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Düzenleme Kurulu Başkanı

TÜBİTAK’ın “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programı kapsamında il dışından gelecek tüm öğrencilerin konaklama ücreti TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Bu çalışmanın amacı; Yükseköğretim Kurulu tarafından “Yeni YÖK” politikaları çerçevesinde bu yılki ana hedef olarak açıklanan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm”, “Dijital Dönüşüm Projesi” ve “Dijitalleşen YÖK” kavramlarıyla ilişkili olarak, lisans düzeyindeki 24 üniversite öğrencisine Dijital Öğrencilik Eğitimi verilmesi ve bu kapsamda 3 günlük kurs etkinliği düzenlenmesidir. Böylece öğrencilerin; güncel teknolojilerden haberdar olması, kendi alanlarındaki gerçek yaşam problemlerine dijital çözüm fikirleri üretebilmeleri, disiplinler arası anlayışla dijital çözümler için ortak çalışma/araştırma yapabilmeleri, dijital öğrenme olanaklarını formal ve informal öğrenmelerde kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere dijital dönüşüm kavramına yönelik eğitim verilmesi, bu değerli bilginin ülke geneline yaygınlaşması için büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Bu çalışma kapsamında Erzurum ilinde teorik ve uygulamalı bir bilimsel eğitim etkinliği düzenlenecektir. Başarı kriteri göz önünde bulundurularak belirlenecek 24 lisans öğrencisine Dijital Öğrencilik alanında eğitim verilmesiyle; öğrencilerin alanlarında çalışmalar yapmaları teşvik edilecek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunulacaktır. Eğitimin konu başlıkları; “Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar”, “Dijital Yaşam (Okuryazarlık, Vatandaşlık, Güvenlik, Bağımlılık)”, “Dijital Öğrenme” ve “Dijital Araştırma” şeklinde planlanmıştır. Ayrıca, bu eğitim etkinliği planlanırken birçok durum dikkate alınmış ve bu hususlar aşağıda ilgili başlıklar altında sunulmuştur.

1) Etkinliklerin planlanmasında dikkate alınan hususlar;

Etkinlik konusunun belirlenmesinde programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olması,
Etkinlik programının gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde ve TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması,
Bir eğiticinin etkinlik süresince ücretli vereceği ders saati sayısının etkinlikteki toplam ders saati sayısının %25 ini aşmaması,
Etkinlikte kullanılması planlanan eğitim materyallerinin önceden hazırlanması,
Etkinlikteki ders sürelerinin en az 45 dakika olması,
Etkinlik programında uygulama yapılması planlandığından, etkinlikteki toplam ders saatinin en az %25’inin uygulama saatine ayrılmış olması,
Teorik ve uygulamalı toplam ders sayısının günde 8 saat ve toplam 24 saat olmasıdır.
2) Etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi planlanan hususlar ise;

Sınıf mevcudunun 24 katılımcıdan oluşması,
Eğitim etkinliğinde oturumların eşzamanlı değil peş peşe yapılması,
Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili döneme ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük süre olması,
Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvuruların kabul edilmemesidir.

15-17 Ekim 2019, Atatürk Üniversitesi, Erzurum/TÜRKİYE
Online başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum’da düzenlenecek eğitime katılacak 24 öğrencinin seçiminde dikkate alınacak hususlar;

Dengeli dağılımın (farklı okul/kurum/şehirlere ve cinsiyete göre) olması,
Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
Katılımcıların öğrenim düzeylerinin aynı olması,
Sıralamada başarı kriterinin esas alınması,
Disiplinler arası anlayışla problemlere dijital çözümler üretmek amacıyla 6’şar adet; teknik (mühendislik vb.), sağlık (tıp, eczacı, hemşire, vb.), sosyal (işletme, iletişim, vb.) ve sosyal (sosyoloji, psikoloji, vb.) alanlarından olmalarıdır.
Yukarıda belirtilen kriterlere göre seçilecek katılımcıların ARBİS kayıtlarının olması zorunludur. ARBİS kaydı https://arbis.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilmektedir.