Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237 Çevreci Matematikçiler

TÜBİTAK 2237 Çevreci Matematikçiler

Çevreci Matematikçiler (ÇEVMAT) TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenen bir projedir. Proje kapsamında ortaokul matematik öğretmen adaylarının çevre ve sürdürülebilirlik eğitimi ile matematik eğitimi entegrasyonuna yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. Projeye İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programındaki 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları başvuru yapabilir.

Çevreci Matematikçiler (ÇEVMAT) etkinliği 8-9-10-16 ve 23 Aralık tarihlerinde (5gün) çevrim içi olarak (Zoom platformu aracılığıyla) ilköğretim matematik öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir.

Çevreci Matematikçiler (ÇEVMAT) Hakkında

“Çevreci Matematikçiler (ÇEVMAT)” bilimsel etkinliğinde, ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programında bir ders olarak yer almayan çevre ve sürdürülebilirlik konularına yönelik temel bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmiştir. Sonrasında ise bu bilgiler ışığında matematik eğitimini sürdürülebilir kalkınma destekli içeriklerle desteklemeye yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinmesi etkinliğin temel amacıdır.

Etkinliğin genel amacı doğrultusunda, katılımcı öğretmen adaylarına kazandırılması hedeflenen alt amaçlar şu şekildedir:

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili temel kavramlar ve sürdürülebilir kalkınmanın tarihçesi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası güncel çevre sorunları (iklim değişikliği, atıkların yol açtığı kirlilik, ormansızlaşma, biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditler vb.) ve etkilerini fark etmelerini sağlamak,

Ekolojik ayak izi kavramını tanımaları ve ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,

Çevre eğitimindeki çevresel ahlaki muhakeme ve sistem düşüncesi gibi çeşitli kuramları tanımak,

Sürdürülebilir kalkınma odaklı matematik eğitimine uygun eleştirel matematik eğitimi kuramı hakkında bilgi edinmek,

Sürdürülebilir kalkınma odaklı matematik eğitimi uygulamalarını tanımak,
Sürdürülebilir kalkınma odaklı matematik eğitimi uygulamalarını yapmak ve benzer içerikler geliştirmektir.

“ Çevreci Matematikçiler (ÇEVMAT)” bilimsel etkinliği bir aylık sürece dağıtılmış toplam 16 farklı gündeki etkinlikten oluşmaktadır. Her etkinlik gününde 2-3 saat ders gerçekleştirilecektir. İlk etkinlik günü öğretmen adaylarının tanışması ve kaynaşması için drama etkinliklerine ayrılmıştır. Etkinliğin devamı ise üç temel bölümden oluşmaktadır.

Etkinliğin birinci aşaması öğretmen adaylarının çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve farkındalık edinmelerini hedefleyen etkinliklerden oluşacaktır. Bu doğrultuda 6 farklı eğitmen toplam 7 etkinlik (her bir etkinlik 2 ders saati olarak düzenlenmiştir) gerçekleştirecektir.

Etkinliğin ikinci aşaması ise çevre eğitiminin matematik eğitimi ile entegrasyonuna yönelik etkinliklere ayrılmıştır. Bu aşamada, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma konularında temel bilgi ve farkındalığı edinen öğretmen adayları bu içerikleri matematik eğitiminin bir parçası haline getirmeyi öğreneceklerdir. Ortaokul matematik öğretim programındaki çeşitli matematik hedefleri için bu içerikler matematik dersi etkinlik uygulamaları olarak öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Etkinliğin ikinci aşamasında, 5 farklı eğitmenin gerçekleştireceği toplam 5 etkinlik olarak düzenlenecektir (her bir etkinlik 2 ders saati olarak düzenlenmiştir).

Etkinliğin üçüncü ve son aşamasında ise, öğretmen adaylarının etkinlik kapsamında edindikleri bilgiler ışığında bireysel olarak hazırladıkları çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile desteklenmiş ortaokul matematik öğretim programına uygun ders planları tartışılacaktır. Bu doğrultuda, katılımcı olan her bir öğretmen adayı bir ders planı hazırlayacak ve hazırladıkları ders planlarını iki farklı günden birinde (bu günlerdeki etkinlik için 3 ders saati ayrılmıştır) sunacaklardır.

OKAN ARSLAN
Proje Yürütücüsü

ÇEVMAT Başvuru Formu

TÜBİTAK 4004 4005 4006 4007 4008 2237

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.