Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237-B "Yaşam Bilimlerinde Bir Fikir, Bir Proje" Proje Eğitimi

TÜBİTAK 2237-B “Yaşam Bilimlerinde Bir Fikir, Bir Proje” Proje Eğitimi

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenmesi planlanan bu Yaşam Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitiminin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki doktorasını tamamlamış veya yeterlilik sınavında başarılı olmuş öğretim elemanları ve kamu kurumlarında görev yapan çalışanlara TÜBİTAK destekli araştırma projeleri hazırlamaları ve sunmaları konusunda gerekli alt yapı eğitimini vermek ve proje hazırlama geleneğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Çağımızda yaşam bilimlerinde öncü bilim dalları olarak kabul edilen; Moleküler Biyoloji, Moleküler Ekoloji, Toksikoloji, Moleküler Hücre Biyolojisi, Mikrobiyal Biyoloji (İmmunomagnetik separasyon), Kanser modellemeleri ve Moleküler Sistematik alanlarını kapsayan Yaşam Bilimlerinde, bilimsel araştırma projesi hazırlamaya ilgi duyan farklı branşlardan akademisyenlerin, proje hazırlama ve yürütme konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, farkındalık oluşması ve bilinç artışına dönük ülkemizde yapılan çalışmalara katkı sunulmasıdır. Özellikle araştırmacıların, TÜBİTAK destek programlarına yönelik olarak; ilgilerini artırmak, öz güvenlerini güçlendirmek, araştırma becerilerini geliştirmek, takım aktivitelerine yatkınlıklarını arttırmak ve ileriye dönük yeni çalışma konularını daha kolay belirleyebilme tekniklerini kazandırmak hedeflenmektedir.

Etkinlik kapsamında TÜBİTAK programlarının akademik, sanayi ve bilimsel etkinlik kapsamında tanıtımı ve proje konularına göre uygun programın seçilmesi, TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlar, yeşil mutabakat ve 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde, proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden oluşması öngörülen etkilerin dikkate alınması ve açıklanması, panel değerlendirmesi sırasında proje önerilerinin cevaplaması beklenen sorular, ARDEB proje önerilerinde özgün konunun bulunması, özgün konu bulmada kullanılacak yöntemler, teorik bir bilgiden uygulamalı bir konu nasıl bulunacağı, projede literatür araştırmasının yazılmasında dikkat edilecek hususlar, ARDEB proje önerilerinde amaç, hedefler ve yaygın etki kısımlarının nasıl yazılacağı, yaygın etki ile amaç ve hedeflerin nasıl ayırt edileceği, ARDEB proje önerilerinde yer alan konu, kapsam, yöntem-metot kısımlarının yazımı, projede ekip oluşturma, ekipman seçimi, iş paketi (İP) tasarlanması, iş-zaman çizelgelerinin oluşturulması, proje önerilerinde bütçe kısmının oluşturulması, projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı), ARDEB proje önerilerinde başarı ölçütlerinin (iş paketinin hangi kriterleri sağladığında ne ölçüde başarılı sayılacağı) yazımı, TÜBİTAK projelerinin başvuru sistemine yüklenmesi sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve önemli hususlar (proforma faturalar, izin belgeleri, destek mektupları vb.), ARDEB projelerinde panel değerlendirmesi atölye çalışması, proje puanlama ve rapor yazımı temsili uygulaması, değerlendirme sonuçlarına göre olumlu veya olumsuz sonuçlanan proje önerilerine yaklaşım ve sonraki süreçte yapılması gerekenler, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamaları konularında eğitimler verilecek ve teorik eğitimler uygulamalarla desteklenerek katılımcıların etkinlikten maksimum katkıyı almaları sağlanacaktır. Bu proje kapsamında belirlenen eğitmenler özellikle proje yazma ve yürütme tecrübesine sahip, kendi alanında tecrübeli hocalardan seçilmiştir. Eğitmenlerimizin de desteği ile daha önceden araştırma projesi yazmamış ya da projesi kabul edilmemiş akademisyen ve araştırmacılar bu etkinlik sonrası TÜBİTAK’a kendi araştırma projesi önerilerini sunmaları konusunda teşvik edilecektir.

Eğitim İçin Katılımcılarda Aranan Koşullar

1. Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak (Doktora/tıpta, yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması)
2. Eğitim etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak

3. Araştırma projesi yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)

4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak

5. İntihalden ceza almamış olmak.

6. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,

7.Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,

-Programa katılmadan önce kayıt olmak gerekmektedir. Eğitim seminerlerine ilişkin notlar etkinlik esnasında ve katılım sertifikası etkinlik sonunda katılımcılara verilecektir. TÜBİTAK ve Koordinatörlük gerektiğinde makul prosedürler çerçevesinde; eğitim mekanını, zamanını ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılım ÜCRETSİZ olup katılımcıların masrafları (yemek giderleri ile Kütahya dışından gelen katılımcıların konaklama ve yol giderleri) proje bütçesinden desteklenecek olup ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM ETKİNLİĞİ KOORDİNATÖR
PROF.DR UĞUR C. ERİŞMİŞ – AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

24 KASIM 2023 CUMA
Afyonkarahisar’a Varış ve Konaklama yerlerine yerleşme
SABAH: Temel Kavramlar ve Araştırma Konusunun Seçimi
ÖĞLEN: Projenin Bileşenleri
AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

25 KASIM 2023 CUMARTESİ
SABAH: Araştırmanın Planlanması
ÖĞLEN: Projenin Niteliğinin Artırma Çalışmaları
AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

26 KASIM 2023 PAZAR
SABAH: Projenin Analizi
ÖĞLEN: Sonuçların Değerlendirilmesi
AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları
AKŞAM: Genel Değerlendirme ve Sertifika Dağıtımı

TÜBİTAK-BİDEB 2237-B Yaşam Bilimlerinde Bir Fikir, Bir Proje
https://dokobim.aku.edu.tr/2023/10/13/tubitak-bideb-2237-b-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi/

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.