TÜBİTAK 2237-B Sosyal Bilimler Proje Yazma Eğitimleri

Çankırı Üniversitesi Proje Destek Ofisi koordinatörlüğünde “Sosyal Bilimler Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlık Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim, 09-11 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimin Programının Amacı

Eğitim programında, Sosyal Bilimler alanında çalışan araştırmacıların, TÜBİTAK’ın ulusal proje çağrılarına (1001, 1003,1005, 3501 gibi) yönelik özgün araştırma soruları bulma, teorik çerçeve oluşturma, uygun araştırma tasarımı ve yöntemini seçme, proje yönetimi, bütçeleme ve başvuru sürecini yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ve etik ilişkisinin de ele alındığı programda ayrıca, uygulamalı olarak katılımcıların proje öneri taslaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Programının Kapsamı ve Kurgusu

Eğitim programı, TÜBİTAK tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük deneyimi olan ve farklı Üniversitelerde ve Sosyal Bilim alanlarında çalışan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Programa eğitici olarak katkı verecek öğretim üyeleri;

Prof. Dr. Kezban Çelik (TED Üniversitesi- Sosyoloji)
Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya (Ankara Üniversitesi – Sosyoloji)
Doç. Dr. Derya Hasta (Ankara Üniversitesi-Psikoloji)
Doç. Dr. Nazan Çiçek (Ankara Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olarak iki formatta yürütülecektir. Tek oturum şeklinde gerçekleşecek olan ve 40 katılımcının yer alacağı ilk bölümde, proje önerisi hazırlama süreçleri ile ilgili temel bilgiler verilecektir. İkinci bölüm ise, her birinde 10’ar katılımcının yer alacağı toplamda dört paralel oturumu içermektedir. Katılımcıların proje önerisi taslakları bu oturumlarda tartışılacaktır.

Eğitim Etkinliğinin Koşulları

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Katılımcı kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.
Başvuruların kontenjanı aşması durumunda, yeni kurulan/gelişmekte olan Üniversitelerimizdeki araştırmacılara, doktora öğrencilerine ve TÜBİTAK proje önerisi olumsuz sonuçlanmış olanlara ve elinde bir proje önerisi olup henüz başvuru yapmamış olanlara öncelik tanınacaktır.

Eğitim Programına Başvuru Koşulları

Eğitim programı için TÜBİTAK-BİDEB 2237-B Proje Eğitimi Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, eğitim programına başvurabilmek için TÜBİTAK’ın öngördüğü aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

Türkiye’de yerleşik Üniversitelerin/Araştırma kuruluşlarının doktora programlarında yeterliliği geçip tez aşamasında olan doktora öğrencisi olmak ya da herhangi bir kurumda çalışıp en az doktora/sanatta yeterlik ya da tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak,
Etkinliğe daha önce TÜBİTAK’a önerilmiş ancak olumsuz sonuçlanmış veya yeni bir proje önerisi taslağı ile katılıyor olmak,
TÜBİTAK’ın desteklediği 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 3501, COST, ERA-NET, ERC Projeleri, İkili İşbirliği Projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemişolmak (Daha önce sunulan TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisinin olumsuz sonuçlanmış olması tercih nedenidir),
Daha önce 2237-B program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine (resmi olarak) katılmamış olmak,
TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak.

Bu koşulları karşıladığınızı düşünüyor ve eğitim programına katılmak istiyorsanız, en geç 4 Mart 2022 saat 23:59’a kadar, aşağıdaki BAŞVURU linkini tıklayarak ulaşacağınız çevrimiçi formu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru sonuçları 7 Mart 2022 tarihinde başvuru sahiplerine şahsen e-posta yoluyla duyurulacaktır.