TÜBİTAK 2237- B Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi

Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Fen bilimlerinin farklı alanlarında yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara ARDEB projelerinin temel bileşenlerinin tanıtılması, proje kodlarının tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesidir.

Etkinlik kapsamı
TÜBİTAK 2237 – B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı fen bilimleri alanlarında yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesini amaçlayan, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin görev aldığı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerini kapsamaktadır. Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara proje yazma eğitimi vermek hedeflenmektedir. Bu proje çağrısına uygun olarak proje önerimiz yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcıların kendi projelerini hazırlama süreçlerine destek olmak amacıyla belli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Katılımcı seçiminde dikkat edilmesi gereken koşullar
• Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olmak
• Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak
• Araştırma projelerinden (TÜBİTAK 1001, 3501,1003,1007 ve AB ikili iş birliği) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması.)
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
• Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel
Mail: ardebprojeyazma@gmail.com

Detay ve Başvuru için Tıklayınız