TÜBİTAK 2237-B Doğa Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2237-B proje eğitimi etkinliklerini destekleme programı kapsamında,
Doğa Bilimleri alanında uygulamalı TÜBİTAK proje önerisi hazırlama eğitimleri 10-12 Şubat 2022 tarihleri arasında Online olarak yapılacaktır. Eğitimler ücretsiz olarak düzenlenecektir.

Doğa Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
Katılımcılarda aranan şartlar
Etkinlik için katılımcılar belirlenmemiş olmasına karşılık etkinliğe kabul edilecek
katılımcılarda aranacak koşullar ve hangi ölçütlere göre eğitime kursiyer olarak
seçileceğine ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
Etkinliğe Kabul Edilecek Katılımcılarda Aranacak Koşullar ve Katılımcıların Seçimi
1. Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile üniversiteler
dışında herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip araştırmacılar başvuruda
bulunabilir.
2. Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen 2237-B Proje Yazma Eğitim etkinliğine
katılmamış olmak. (Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim
etkinliğine katılmış olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır).
3. TÜBİTAK araştırma projelerinden (1001, 1002, 1005, 3501) herhangi birini
yürütmüyor/yürütmemiş olmak.
4. Kurs için belirlenen kontenjan 40 kişi olup (10 tanesi Çankırı dışı katılım içindir) etkinliğe
kabul edilecek kursiyerlerin seçiminde başvuru sıraları esas alınacaktır.
5. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması
6. Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması durumunda etkinliğe kabul
edilecek kursiyerlerin seçiminde, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi
olumsuz sonuçlanan katılımcılara öncelik verilecektir.